One moment please...
 Documents: Search
ProjectAEC_DOCUMENTATIE_Facturen Corporate tagStarts with: Support Product Know How- 
Item - AssortmentEqual to: KMAEC — Exact AEC Modular  
Page size    
SysteemDe module Facturen kent de volgende systeeminstellingen:Flexibel factureren - Wijzigen factuurregelsEen factuurregel die niet geen tekstregel of subtotaal is wordt onderbouwd door één of meer b...

In de factureringsmodule van Exact AEC is de mogelijkheid aanwezig om factuurbijlagen te koppelen aan een conceptfactuur. Op het tabblad Documenten van de factuurkaart kunnen bestaande documenten als ...


Op dit tabblad worden de facturen getoond waaruit een factuur van het type 'Verzamel'bestaat. De individuele facturen kunnen door middel van dubbelklikken worden geopend.Bij ieder ander type factuur i...

Een verzamelfactuur definitief maken gebeurt via dezelfde methodiek als conceptfacturen. Zie hiervoor Concept definitief maken.Het definitief maken van een verzamelfactuur betekent dat alle onderligge...

Na de keuze "Verzamelfacturen aanmaken" kan in een popup-menu gekozen worden op welke manier de facturen gegroepeerd moeten worden;per debiteur, project of deelproject (niveau 2 en 3)Tevens kan hier a...

De laatste stap is het definitief maken van de facturen (zie ook: Projecten selecteren , Conceptfacturen maken en factuurgegevens bekijken)U selecteert in het lijstscherm van de module Facuren de conc...

Op dit tabblad worden de factuurregels weergegeven. Bij verzamelfacturen is dit tabblad leeg. De volgorde van de factuurregels wordt bepaald door de standaard layout volgorde zoals dat per factuurtype...

In de module Facturen is in het rechtermuisknop menu van het lijstscherm van verkoopfacturen een optie genaamd 'Documenten exporteren' toegevoegd.Met deze optie kan men van alle geselecteerde verkoopf...

Verzamelfacturen zijn meerder (concept) facturen voor één en dezelfde debiteur bestemd,die in één sessie worden aangemaakt. Hierdoor ontstaat een totaalfactuur die naarde debiteur verzonden wordt met,...

In Exact AEC is het mogelijk om verkoopfacturen via e-mail te verzenden in PDF formaat en/of in het XML-formaat van Ketenstandaard Bouw en Installatie.Benodigdheden Er dient een email account met ...

De Nederlandse Rijksoverheid verplicht haar leveranciers vanaf 1 januari 2017 een e-factuur te sturen. Voor deze e-facturering naar de Rijksoverheid kunnen twee kanalen gebruikt worden: Digipoort of d...

Op dit tabblad staan de algemene gegevens van de factuur. U kunt hier wijzigingen aanbrengen aan onder andere de factuuromschrijving. Hier kunt u ook de Factuurlay-out instellen die u wilt gebruiken v...

Na het groeperen en sorteren worden de verzamelfacturen aangemaakt door de knop OK. Deze verzamelfacturen komen ook weer in de lijst conceptfacturen te staan. Het formulier van de verzamelfactuur (te ...

In Exact AEC is het mogelijk om verkoopfacturen via e-mail te verzenden naar de debiteur. Facturen kunnen verzonden worden als PDF-bestand en of XML-bestand in het formaat van S@les in de Bouw/GS1. Vo...

De module facturen gebruikt u om facturen op te stellen voor uitgevoerde werkzaamheden tijdens een project. Na starten van de module facturen kan via menu "Facturen", "Aanmaken". U ziet dan een lijsts...