One moment please...
 Documents: Search
ProjectAEC_DOCUMENTATIE_Documenten Corporate tagStarts with: Support Product Know How- 
Item - AssortmentEqual to: KMAEC — Exact AEC Modular  
Page size    
In dit document worden de Office invoegtoepassingen Documenten Importeren beschreven. Deze add-in werkt in Outlook (importeren e-mails), Word (importeren Word documenten) en Windows Verkenner (importe...

In Exact AEC kunnen documenten geimporteerd worden d.m.v. slepen (drag and drop) van documentbestanden op modulelijstschermen of op kaarten. Hieronder zal worden uitgelegd hoe dit werkt.ConfiguratieT....

SysteemDe module Documenten kent de volgende systeeminstelingen:AlgemeenDocumentstatusU kunt hier een initiële documentstatus selecteren die toegekend wordt bij het aanmaken van een document.Dossiernu...

Dubbelklik in het lijstscherm op een document.Klik op tabblad categorieën en vervolgens op Bestand, Nieuw.Klik op de regel met de juiste categorie en klik op OK.

Op dit tabblad is het mogelijk een nieuw document aan te maken of een document teherzien. Verder wordt er op dit tabblad een overzicht gegeven van documenten metde daarbij behorende informatie.Klik op...

Op dit tabblad kunnen documenten gekoppeld worden aan 1 of meer onderdelen die service+gerelateerd zijn:ContractenMeldingenObjectenWerkbonnen Terug naar hoofddocument 20.189.201 - Een document toevoeg...

Op dit tabblad is het mogelijk om een Kenmerk aan een document te koppelen. Tevenswordt er een overzicht gegeven van de reeds gekoppelde Kenmerken. Terug naar hoofddocument 20.189.201 - Een document t...

Op dit tabblad is het mogelijk om een categorie aan een document toe te kennen. zie ook Aan een document een categorie toekennen Terug naar hoofddocument 20.189.201 - Een document toevoegen of wijzige...

Op dit tabblad is het mogelijk om een relatie aan een document te koppelen. Ook kanaangevinkt worden of de relatie de auteur is en/of ondertekenaar van het document.Tevens wordt er een overzicht gegev...

Voor het weergeven van documenttypes die in een internet browser getoond kunnen worden is de functie documentweergave gemaakt. Hiermee kan ofwel in een scherm dan wel in een apart scherm een pdf of af...

Documentbeheer heeft tot doel om op een snelle, eenduidige en vooral eenvoudige wijze verschillende typen documenten te beheren. Documenten kunnen aan één of meerdere Relaties en/of Projecten gekoppel...

Wanneer u i.p.v. het MS Word 'doc' formaat wil overstappen naar het 'docx' formaat voor uw documenten in Exact AEC zijn een aantal wijzigingen nodig in de stamgegevens van de module Documenten. Onders...

Om document beveiliging in te stellen is het van belang op verschillende plekken in Exact AEC en in de rechten (Windows Server) van de documenten map aanpassingen te doen. Hieronder wordt in een aanta...

Hier selecteert u de status van het document, bijvoorbeeld Concept of Definitief.

Het configuratie bestand van Documentimport kunt u vinden in de map:"C:\ProgramData\Exact AEC" Open dan met bijvoorbeeld het Windows kladblok het bestand: Kooijman.AecObjects.Documents.ImportWizard.dl...