One moment please...
 Documents: Search
LanguageEqual to: Dutch SearchDocuments + Attachments + Tags 
Corporate tagStarts with: Support Product Know How-FAQ-  
Item - AssortmentEqual to: Synergy.NET — Exact Synergy Enterprise  
Page size    
Om een verzoek aan te maken, wat voor verzuim gebruikt wordt, moeten een aantal instellingen in de verzoekdefinitie [Werkstroom, Inrichting, Verzoeken, Verzoektypes] aangepast worden. Op het tabblad ‘...

TaakIndien een service activiteit bij het fiatteren de melding geeft "periode is afgesloten", zijn er twee mogelijkheden om de melding op te lossen:Heropen de periode in Globe, fiatteer de activiteit ...

TaakIndien een service activiteit bij het fiatteren de melding geeft "ongeldige referentie factuurdebiteur", is dat meestal omdat de factuurdebiteur niet in Globe bestaat of omdat niet alle adrestypen...

TaakIndien een service activiteit bij het fiatteren de melding geeft "geblokkeerd / inactief debiteur", kan dat alleen worden opgelost door de debiteur tijdelijk weer op actief te zetten.Is sommige ge...

TaakIndien een service activiteit bij het fiatteren de melding geeft "onbekend projectnummer", heeft dat betrekking op het project welke is gekoppeld aan het verzoek in Synergy, aan de service configu...

TaakIndien een service activiteit bij het fiatteren van een uurregel de melding geeft "geen te verwerken gegevens gevonden", dienen de volgende zaken te worden gecontroleerd:Is de medewerker in Exact ...

TaakIndien een service activiteit bij het fiatteren van een materiaalregel de melding geeft "onvoldoende voorraad", dienen onderstaande stappen uitgevoerd te worden om de juiste voorraadcontrole te do...

In de zoekresultaten van de HRM: Zoeken - Medewerkers pagina kunt u de gegevens va de medewerkers, gedetacheerde, studenten, sollicitanten en vacatures in een organisatie bekijken. Bepaalde gegevens k...

In deze FAQ staan een aantal voorbeelden van verschillende scenario's metbetrekking tot het berekenen van vaste facturen per kwartaal of per half jaar. Scenario 1 (Per kwartaal factureren) - De factuu...

Welke functies kan ik benaderen met de rol Project manager?Antwoord:Indien de Project manager rol is toegewezen, dan kunt u de Exact PSA functies benaderen. Dit is inclusief de functies welke voorheen...