One moment please...
 Documents: Search
LanguageEqual to: Dutch TypeRelease notes main 
SearchDocuments  
Item - AssortmentEqual to: ECS7 — Exact Financials  
Page size    
Versie Status Opmerkingen 7.36 Algemeen beschikbaar 13-05-2024 7.36.03 Beschikba...

IDOpgeloste ProblemenSales  87.372.714Verkoopfacturen afdrukken uit historie: totaalbedrag onjuist

IDOpgeloste ProblemenEDIS  87.477.722Importeren boeking met document: document niet aangemaakt indien seqnr_atrsh leeggelaten wordtSales  87.372.986Verkoopfacturen afdrukken uit historie: totaalbedrag...

IDOpgeloste ProblemenAnalytisch  87.279.148[zoeken] veld zoeken (grootboekrekening): toont dimensies van andere admnistratiesEDIS  87.288.144EDIS importeren: Thaise karakters niet geimporteerdElektron...

In deze release notes vindt u informatie omtrent de wijzigingen in de software in Product Update 7.36 ten opzichte van voorgaande releases. Product Name Release ...

Versie IDOpgeloste Problemen   Landenfunctionaliteit Nederland 7.36.00  ...

Patch  IDOpgeloste Problemen   Landenfunctionality Nederland 7.35.00  ...

IDOpgeloste ProblemenEDIS  87.315.946EDIS import: Thaise tekens niet geimporteerdSysteemlaag  87.285.189Logging: mogelijk error 565 

IDOpgeloste ProblemenSysteemlaag  87.285.152Logging: mogelijk error 565 

[rest] post: ongeldige json payloads kunnen leiden tot fouten in log   IDOpgeloste Problemen   ...

IDOpgeloste ProblemenElectronic Banking  87.256.425XML importdefinitie CAMT053 - schema update in xdf  87.252.544Afletteren bankafschriften: bijwerken BTW bedrag niet mogelijkSystem - Functional  87.2...

IDOpgeloste ProblemenLandenfunctionaliteit Nederland  86.871.525BTW aangifte: SmallEntrepreneurProvisionReduction is leegEDIS  87.006.423Importeren EDIS: 'Veld (Pad / Bestandsnaam)' toont geen omschri...

IDOpgeloste ProblemenElektronisch bankieren  87.257.433XML importdefinitie CAMT053 - schema update in xdfSystem - Functionel  87.257.149Workflow: afkeuren van een factuur sluit ook werkstroom van ande...

IDOpgeloste ProblemenSystem Layer  87.181.181[rest] payload met ongeldig data type kan leiden tot fouten in log  87.180.588[rest] PASOE herstelt niet na internal server error  87.153.638[rest] post: o...

IDOpgeloste ProblemenSystem Layer  87.181.183[rest] payload met ongeldig data type kan leiden tot fouten in log  87.180.589[rest] PASOE herstelt niet na internal server error  87.153.641[rest] post: o...