One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Bestellingen en RTV orders fiatteren

Introductie

U kunt via de fiatteringsfunctie [Inkoop, Invoer, Fiatteren] bestellingen controleren en goedkeuren voordat ze worden verwerkt. Fiattering is met name handig bij bestellingen, betalingen, facturen en orders. Het is niet altijd de bedoeling dat degene die de gegevens heeft ingevoerd, ze ook controleert en goedkeurt. Vaak is een andere werknemer hiervoor verantwoordelijk. In het programma kunt u dan ook de toegang tot de fiatteringsfunctie beperken tot de persoon die de controle en de goedkeuring uitvoert, en de toegang van de overige werknemers tot deze functie blokkeren. Dit kunt u doen via rollen. Kies [Systeem, HR, Resources, Rollen]. Selecteer hier de rol die gemachtigd is om te fiatteren of maak deze aan, open de rol en ga naar het tabblad 'Rechten'. Selecteer 'Menu', 'Inkoop', 'Invoer' en vink rechts in het scherm de optie 'Fiatteren' aan. Bij de rollen die niet gemachtigd zijn om te fiatteren, vinkt u deze optie uit.  

Fiattering van bestellingen stelt u in staat te controleren of crediteurgegevens juist zijn. Bestellingen kunnen alleen worden afgedrukt nadat deze zijn gefiatteerd. Als u niet gebruik maakt van handmatige fiattering, vindt fiattering na invoer automatisch plaats. Dit kunt u opgeven via de instellingen Inkoop.

Velden

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.189.332
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer