One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Debiteur selectie in kassa middels EAN13 barcode

Introductie

In menupad [POS, Invoer, Kassa] is het mogelijk om een debiteur te selecteren door het gebruik van EAN13 barcodes.
Dit kan handig zijn indien u werkt met debiteurpassen waarop een EAN13 barcode is opgenomen, u kunt dan door middel van het scannen van de debiteurpas de debiteur aan de kassa bekend maken

Uitleg

Om gebruik te kunnen maken van deze functionaliteit moet de instelling 'EAN In-house' in menupad [Systeem, Algemeen, Instellingen, POS] geactiveerd zijn.

De barcode moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
-In-house code is 251.
-De debiteurencode moet uit negen posities bestaan. Is de code korter dan negen posities dan moet de code vanaf  links met het cijfer 0 worden aangevuld tot de negen posities gevuld zijn.  
-Het laatste cijfer moet een geldig controle getal zijn zoals de EAN codering dit voorschrijft.  

Voorbeeld:
Het scannen van barcode 2510000010100 zal leiden tot de selectie van debiteur 1010. Deze barcode is als volgt opgebouwd: 

Code 251: Debiteur
  Systeem code Debiteur code Controle getal
Positie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
voorbeeld 2 5 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.451.911
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer