One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Voorbeelden van verzamelfacturen

Introductie

Via het menupad [Factuur, Invoer, Facturen verzamelen] kunt selecteren welke facturen u wilt verzamelen. Daarna kunt u bepalen hoe deze verzamelfactuur gemaakt moet worden. Voor meer informatie over de selectiecriteria kijkt u in document facturen verzamelen.

Voorbeelden

In de voorbeelden wordt uitgegaan van de onderstaande facturen in een administratie. De eerste drie kolommen geven de (order)debiteur, factuurdebiteur en de afleverdebiteur weer. De factuurdebiteur, 1000, is overal gelijk.
Verzameld per factuurdebiteur

Verzamelen per factuurdebiteur

Standaard worden de facturen verzameld per factuurdebiteur en blijft er in deze situatie één factuur over. Het voorstel voor het verzamelen van de facturen geeft dan ook maar één factuur weer. In deze verzamelde factuur wordt van de factuur met de oudste orderdatum de orderdebiteur en de afleverdebiteur overgenomen in de verzamelde factuur.

Verzamelen per factuurdebiteur

Facturen behorende bij voorstel
Verzameld per factuurdebiteur

Verzamelen per orderdebiteur per factuurdebiteur

Standaard worden de facturen verzameld per factuurdebiteur en wordt van de factuur met de oudste orderdatum de orderdebiteur en de afleverdebiteur overgenomen in de verzamelde factuur. Als het veld (Order)debiteur is geselecteerd, dan wordt er naast de factuurdebiteur ook gekeken naar de orderdebiteur. Er zullen in dit geval drie facturen overblijven met de volgende orderdebiteur/factuurdebiteur combinaties: 1001/1000, 1002/1000 en 1000/1000. Deze laatste zal niet zichtbaar zijn in het verzamelen scherm, daar de combinatie maar één maal voorkomt.

Verzameld per orderdebiteur per factuurdebiteur

Facturen behorende bij voorstel regel 1
Facturen voorstelregel 1
Facturen behorende bij voorstel regel 2
Facturen voorstel regel 2

Verzamelen per afleverdebiteur per factuurdebiteur

Standaard worden de facturen verzameld per factuurdebiteur en wordt van de factuur met de oudste orderdatum de afleverdebiteur en de orderdebiteur overgenomen in de verzamelde factuur. Als het veld Afleverdebiteur is geselecteerd, dan wordt er naast de factuurdebiteur ook gekeken naar de afleverdebiteur. Er zullen in dit geval drie facturen overblijven met de volgende afleverdebiteur/factuurdebiteur combinaties: 1001/1000, 1002/1000 en 1000/1000.

Verzameld per afleverdebiteur per factuurdebiteur

Facturen behorende bij voorstel regel 1
Facturen voorstel regel 1
Facturen behorende bij voorstel regel 2
Facturen voorstel regel 2
Facturen behorende bij voorstel regel 3
Facturen voorstel regel 3

Verzamelen per orderdebiteur per afleverdebiteur per factuurdebiteur

Standaard worden de facturen verzameld per factuurdebiteur en wordt van de factuur met de oudste orderdatum de afleverdebiteur en de orderdebiteur overgenomen in de verzamelde factuur. Wanneer zowel het veld (Order)debiteur en Afleverdebiteur zijn geselecteerd, dan wordt er naast de factuurdebiteur ook gekeken naar de orderdebiteur en de afleverdebiteur. Er zullen in dit geval vier facturen overblijven met de volgende orderdebiteur/afleverdebiteur/factuurdebiteur combinaties: 1000/1000/1000, 1002/1000/1000, 1001/1000/1001 en 1002/1000/1002.

Facturen behorende bij voorstel regel 1
Facturen voorstelregel 1
Facturen behorende bij voorstel regel 2
Facturen voorstel 2

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.716.177
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer