One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Verslag eindejaarstotalen activum

Introductie

U kunt de eindejaarstotalen activum opvragen via [Activa, Verslagen, Eindejaarstotalen activum]. Dit verslag geeft u een gedetailleerd overzicht van uw investeringen in activa. De activa worden gegroepeerd per grootboekrekening en er wordt ook iedere keer een subtotaal weergegeven. Het rapport wordt gegenereerd in Excel en wordt voornamelijk gebruikt voor financiële rapportages.

De volgende gegevens zijn beschikbaar en worden weergegeven:

 • Grootboekrekening
 • Activumgroep
 • Serienummer
 • Omschrijving
 • Aanschafjaar
 • Periode van inkoop
 • Aanschafwaarde
 • Afschrijvingsmethode
 • Restwaarde
 • Beginwaarde: saldo
 • Afschrijving voor de geselecteerde periode
 • Huidige boekwaarde
 • Investering in het jaar
 • Boekwaarde afstotingen
 • Afschrijving in het jaar
 • Cumulatief afschrijvingsbedrag

Velden

Het overzicht

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.450.755
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer