One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Servicebonnen

Introductie

Wanneer de serviceorder is ingevoerd, kan na het fiatteren en het bevestigen van de serviceorder worden gestart met de uitvoering van de servicewerkzaamheden. Een servicebon(nen) kan (optioneel) worden afgedrukt. U kunt met de module E-Service management servicebonnen afdrukken via [Service, Invoer, Servicebonnen]. Deze servicebon(nen) bevat alle informatie die nodig is om de serviceorder uit te voeren. De bon(nen) kunt u aan uw servicemonteur meegeven.

In het overzicht worden alle orders getoond die aan de opgegeven selectiecriteria voldoen. In de kolom 'Fiat' staat een groen vinkje als de betreffende order gefiatteerd is. Ongefiatteerde orders worden overigens niet getoond, omdat hiervan pas een servicebon kan worden afgedrukt na fiattering. Onder bijlage komt een groen vinkje te staan indien er een bijlage aan de order gekoppeld is. Eventueel kunt u de kolommen aanpassen, zodat u direct de gewenste informatie ziet.

Velden

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 03.323.880
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer