One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Excel Add-in: Records filteren op basis van criteria

Introductie

Als ik een overzicht genereer met de Excel Add-in, worden alle records weergegeven. Hierop kan een selectie worden gemaakt, zodat alleen die records worden weergegeven die u graag wilt zien. U kunt op verschillende manieren een selectie maken. U kunt gebruik maken van de selectiemogelijkheden die Excel biedt, u kunt echter ook gebruik maken van de selectiemogelijkheden die Exact u biedt. In dit document gaan we in op de selectiemogelijkheden die Exact u biedt via [Exact Globe Next, Verslagen, Tabelgegevens].

Dit menupad is alleen beschikbaar indien u het functierecht 'Excel Add-in: ophalen tabelgegevens' en het menurecht [Menu, Financieel, Verslagen, Excel Add-in] heeft. U kunt deze rechten aan een rol of medewerker toekennen door een beveiligingsrol of een medewerker te openen en op tabblad 'Rechten' de benodigde rechten aan te vinken.

Uitleg

Stel u maakt een overzicht van uw grootboekmutaties via [Exact Globe Next, Verslagen, Tabelgegevens]. Van deze mutaties wilt u alleen die mutaties zien die vanaf boekjaar 2001 zijn geboekt. Dit pakt u als volgt aan:

  1. Ga naar [Exact Globe Next, Verslagen, Tabelgegevens]
  2. Selecteer de juiste tabelnaam (in het geval van de grootboekmutaties heet de tabel ook "Grootboekmutaties")
  3. Met de knop [Kolom toevoegen], kunt u de gewenste gegevens aan de tabel toevoegen. Als u een selectie wilt maken met alleen mutaties vanaf boekjaar 2001, voegt u in elk geval de kolom "Datum" toe.
  4. In het witte vlak verschijnen steeds de kolommen die u toevoegt. Selecteer in dit witte vlak de kolom "Datum":    en klik op het pijltje achter "Filter", zodat u een keuzemenu krijgt:


  5. Kies voor "groter dan of gelijk aan" en selecteer naast het filter de datum 1 januari 2001:


  6. Als u vervolgens op 'OK' klikt, zullen alleen de mutaties vanaf 1 januari 2001 worden weergegeven.

Het selecteren van andere gegevens werkt op dezelfde manier. Uiteraard kunt u voor meerdere kolommen criteria ingeven, bijvoorbeeld dat het boekstuknummer hoger moet zijn dan 200100001. Alleen de records die aan alle criteria voldoen, zullen worden getoond.

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.444.062
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer