One moment please...
 
Exact Globe+   
 

Interfiliale overboekingen invoeren en wijzigen

Introductie

U kunt met de module E-Magazijnbeheer via [Voorraad, Magazijnbeheer, Interfiliaal overboeken] artikelen overboeken van een magazijn naar een ander magazijn. In dit document wordt beschreven hoe u de overboeking kunt invoeren en opslaan. Als u E-Magazijnlocatie in uw licentie heeft, kunt u de overboekingen registreren op magazijnlocatieniveau. Als u deze module niet heeft, is dit alleen mogelijk op magazijnniveau. U kunt de interfiliale overboeking leveren in menu [Voorraad, Invoer, Leveringen] of in menu [Order, Invoer, Leveringen]. Op dat moment wordt er een verslag uitgedraaid. Wanneer u een ingevoerde interfiliale overboeking wilt wijzigen kunt u dat uitvoeren via het menupad [Voorraad, Invoer, Fiatteren]. In dat scherm selecteert u 'Interfiliale overslag' en maakt een selectie om alle, alleen de gefiatteerde of alleen de niet gefiatteerde overboekingen te bekijken. Vervolgens kunt u met de knop 'Open' in dat scherm de betreffende interfiliale overboeking openen en wijzigen. 

Velden

Kolommen

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.301.563
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer