One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Alternatieve codering van grootboekrekening met E-Fiscale verslaglegging (voorbeeld)

Introductie

Een grootboekrekening is de basis van uw financiële administratie. Zonder grootboekrekeningen kunt u geen financiële feiten registreren.

Met de module E-Fiscale verslaglegging heeft u de mogelijkheid om op basis van financiële feiten een interactieve balans te genereren met: 

  • Alternatieve codering van grootboekrekeningen
  • Gecomprimeerde grootboekrekeningen 
     

Hieronder wordt van beide punten een voorbeeld gegeven.

 

Voorbeeld

Bij onderstaande twee voorbeelden wordt uitgegaan van de volgende situatie:

  • Een dochterbedrijf heeft de verplichting tot het doen van een maandelijkse rapportage van haar bedrijfsactiviteiten aan het moederbedrijf.
  • Deze rapportage dient te geschieden op basis van het grootboekrekeningschema van het moederbedrijf. 
  • De grootboekrekeningschema's van de dochter en de moeder zijn afwijkend.


Voorbeeld 1: Alternatieve codering van grootboekrekeningen

Een moederbedrijf maakt gebruik van grootboekrekening 4000 - Kostprijs herenfietsen. Het dochterbedrijf maakt gebruik van grootboekrekening 7000 - Kostprijs herenfietsen. Bij de maandelijkse rapportage moet het dochterbedrijf grootboekrekening 4000 rapporteren met omschrijving Kostprijs herenfietsen.

Om dit te bereiken voert het dochterbedrijf bij het onderhouden van grootboekrekening 7000 - Kostprijs herenfietsen op het tabblad 'Basis' in het veld 'Bedrijf Rekening' 4000 - kostprijs herenfietsen in.

Bij het opvragen van de interactieve balans wordt vervolgens gegroepeerd op 'Extra code'.

Het resultaat hiervan is dat in plaats van grootboekrekening 7000, code '4000 - Kostprijs herenfietsen' wordt getoond op de interactieve balans.

 

Groepeer: Geen
 
Groepeer: Extra code
 

 

Voorbeeld 2: Gecomprimeerde grootboekrekeningen
 
Een moederbedrijf maakt gebruik van één grootboekrekening om de omzet van damesfietsen vast te leggen, namelijk rekening 8000 - Omzet damesfietsen . Het dochterbedrijf maakt gebruik van 3 verschillende grootboekrekeningen om de omzet van damesfietsen vast te leggen, namelijk de rekeningen 8000 -  Omzet damesfietsen Merk A, 8010 - Omzet damesfietsen merk B en 8020 - Omzet damesfietsen merk C . Bij de maandelijkse rapportage moeten de 3 grootboekrekeningen gecomprimeerd (samengevoegd) worden weergegeven als rekening 8000 met als omschrijving Omzet damesfietsen.
 
 Om dit te bereiken voert het dochterbedrijf zowel bij grootboekrekening 8000, 8010 als 8020 op het tabblad 'Basis' in het veld 'Bedrijf Rekening' 8000 - Omzet damesfietsen.

Bij het opvragen van de interactieve balans wordt vervolgens gegroepeerd op 'Extra code'.

Het resultaat hiervan is dat de grootboekrekeningen 8000, 8010 en 8020 gecomprimeerd worden getoond op de interactieve balans als rekening 8000 - Omzet damesfietsen. Achter deze rekening staat totaal van de bedragen van de 3 grootboekrekeningen die zijn gecomprimeerd.

 

Groepeer: Geen
 

Groepeer: Extra code
 

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.453.496
 Assortment:  Date: 19-05-2018
 Release:  Attachment:
 Disclaimer