One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Rentekosten - overzicht

Introductie

Wanneer u besluit om rentekosten te berekenen via [Financieel, Debiteuren, Rentekosten] krijgt u eerst een overzicht voordat u gaat verwerken. In dit document wordt het overzicht toegelicht.  

Uitleg van de velden

tabel

Toeslag: Berekend
Dit is het veld waarin het systeem de gecalculeerde rentekosten weergeeft.

Toeslag: Werkelijk
Dit is het veld gebaseerd op de maximum en minimum kosten, gedefinieerd in het scherm rentekosten. Wanneer de berekende kosten hoger zijn dan de maximum kosten, dan zal het systeem de maximum kosten hanteren. Zijn de berekende kosten lager dan de minimum kosten dan zal het systeem de minimum kosten hanteren.

Laatste rentekosten
In dit veld wordt datum weergegeven waarop voor het laatst rentekosten zijn gecalculeerd.

Knoppen

knoppen

Alles selecteren
Met deze knop kunt u alle regels selecteren.

Alles deselecteren
Met deze knop kunt u alle regels deselecteren.

Zoomen
Met deze knop kunt u door zoomen naar de openstaande posten waarvoor de berekening betrekking heeft.

Kaart
Met deze knop kunt u door klikken naar de kaart van de betreffende debiteur.

Verwerken
Met deze knop kunt u de rentekosten verwerken. Bij het verwerken heeft u de mogelijkheid om 'Proef' of 'Definitief' te selecteren. Wanneer u 'Proef' selecteert wordt er geen mutatie aangemaakt, u kunt dan met de optie 'Verslag' aangeven of u een samenvatting of gedetailleerd verslag wilt tonen. Wanneer u 'Definitief' selecteert wordt er wel een mutatie aangemaakt voor het bedrag uit de kolom 'Toeslag: Werkelijk'. Deze mutatie wordt aangemaakt in het memoriaaldagboek dat u in het verwerkenscherm selecteert.

Debiteurenrekening
Aan Rekening Rentekosten (uit de grootboekinstellingen)

Sluiten
Met deze knop kunt u het scherm sluiten.

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 09.119.373
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer