One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Overzicht Kostenplaatsmutaties

Introductie

Wanneer u bij het maken van financiële boekingen gebruik heeft gemaakt van verschillende kostenplaatsen, heeft u nog de mogelijkheid de kosten door te verdelen naar kostenplaatsen van een hoger niveau. Bij dit doorverdelen worden de kosten van kostenplaatsen van een lager niveau doorgeboekt naar kostenplaatsen van een hoger niveau volgens een bepaalde doorverdeling die u zelf heeft gedefinieerd. Een overzicht van deze doorverdeling kunt u opvragen via menupad [Financieel, Grootboek, Kostenverdeling, Kostenplaatsmutaties].

Velden

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.449.655
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer