One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Standaardverkoopprijzen onderhouden

Introductie

Via het menupad [Factuur / Order, Prijzenbeheer, Verkoopprijzen] kunt u de standaardverkoopprijzen onderhouden. Als basis geldt de verkoopprijs die u op het tabblad 'Basis' van het onderhoud artikelen heeft ingevoerd. Deze verkoopprijs is geldig vanaf de aanmaakdatum van het artikel en heeft geen einddatum.
Via dit scherm kunt u standaardverkoopprijzen onderhouden voor een bepaalde periode. Op deze manier is het mogelijk om uw verkoopprijzen vooraf aan te passen aan actieperioden.

Als u dit menupad voor de eerste keer opstart, ziet u voor elk artikel één regel met de verkoopprijs en een datumtraject waarvoor deze verkoopprijs geldig is. U kunt nu een andere verkoopprijs definiëren voor een bepaald datumtraject. U opent hiervoor het desbetreffende artikel en kiest de knop 'Nieuw'. Als u dit doet wordt een regel toegevoegd, zodat u dit artikel tweemaal ziet staan. Eén keer met verkoopprijs X voor datumtraject X en één keer met verkoopprijs Y voor datumtraject Y.

Als u een nieuwe verkoopprijs invoert voor een 'gesloten' datumtraject (dus met een einddatum in plaats van een lege einddatum), worden er niet één maar twee regels toegevoegd. Eén regel voor het nieuwe datumtraject en één regel, die ingaat een dag na het nieuw ingevoerde datumtraject tot oneindig, waarvoor de oude verkoopprijs weer geldt. Met andere woorden: na het aflopen van het nieuwe datumtraject valt de verkoopprijs weer terug naar de oude verkoopprijs.

 

Uitleg van de velden

Eerst wordt een selectiescherm (zie Artikelen onderhouden) weergegeven. Selecteer hier het artikel waarvoor u de prijzen per datum wilt ingeven. Wanneer u op 'Filter' klikt kunt u uw zoekopdracht verfijnen door extra criteria in te geven.


Onder aan het scherm staan de volgende knoppen:

Artikel
Met deze knop opent u het onderhoud artikelen van het geselecteerde artikel.

Verwijderen
Deze knop is alleen beschikbaar als u een prijs per datum voor een bepaald artikel heeft aangemaakt. De velden 'Geldig' en 'T/m' zijn dan beide gevuld. Met deze knop kunt u de geselecteerde regel met een verkoopprijs voor een bepaald datumtraject verwijderen. Bij het verwijderen wordt gecontroleerd of het artikel met die eenheid in de orderregels voorkomt. Wanneer dit het geval is kan het prijstraject niet worden verwijderd.

Openen
Met deze knop kunt u een bestaande verkoopprijs bewerken of een nieuwe verkoopprijs aanmaken.

Sluiten
Met deze knop sluit u het onderhoud van verkoopprijzen af en keert u terug in het menu.

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.188.771
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer