One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Kostenplaatsen en kostendragers toewijzen aan grootboekrekeningen

Introductie

Boekingen kunnen aangevuld worden met een kostenplaats en/of een kostendrager. Hiermee vergroot u het inzicht in opbrengsten en kosten per kostenplaats of kostendrager, maar ook per grootboekrekening of een combinatie hiervan. Op deze manier heeft u direct, zelfs over meerdere jaren, inzicht in kosten en opbrengsten per kostenplaats of kostendrager. Dit vergroot het inzicht in uw onderneming enorm.

Als u een boeking op een kostendrager danwel kostenplaats wilt maken, selecteert u de kostendrager/kostenplaats wanneer u een post op een grootboekrekening boekt. Het invoeren van kostenplaatsen of kostendragers is altijd mogelijk. Het is echter niet altijd verplicht. Dit is afhankelijk van de inrichting van de desbetreffende grootboekrekening [Financieel, Grootboek, Grootboekrekeningschema].

Uitleg

 

  • Selecteer de betreffende grootboekrekening en kies voor 'Openen'
  • Op tabblad 'Kostenplaatsen/kostendragers' kunt u aangeven of bij het gebruik van deze grootboekrekening om een kostenplaats danwel kostendrager gevraagd moet worden. De vaste tegenrekening van een dagboek kan niet worden gebruikt als een kostendrager/kostenplaats rekening.

U kunt het gebruik van kostendragers beperken om vergissingen te voorkomen en om de boekingsprocedure te versnellen. Koppel kostendragers/kostenplaatsen aan de grootboekrekeningen waarmee ze kunnen worden gecombineerd. Als u een boeking op een kostenplaatsrekening/kostendragerrekening maakt, kan deze boeking alleen worden doorberekend naar één van de gekoppelde kostenplaatsen danwel kostendragers. Definieert u geen koppelingen, dan zijn bij het boeken alle kostendragers/kostenplaatsen beschikbaar.

  • Selecteer tabblad 'Kostenplaatsen/kostendragers'
  • Via 'Selecteren' () kunt u een kostenplaats/kostendrager selecteren en koppelen aan deze grootboekrekening. U kunt meerdere kostenplaatsen/kostendragers aan een grootboekrekening koppelen, maar deze dient u afzonderlijk te selecteren. Verder kunt u hier ook nieuwe kostenplaatsen/kostendragers aanmaken.
  • Via 'Kopiëren' () kunt u de koppelingen van een andere grootboekrekening overnemen.
  • Via 'Verwijder' () kunt u een de koppeling ongedaan maken.
  • Via 'Bewerken' () kunt u het aantal eenheden aanpassen. Deze knop is alleen van toepassing bij de kostenplaatsen.

Nadat de grootboekrekeningen gekoppeld zijn aan de kostenplaatsen en kostendragers kunt u boekingen invoeren.

 

Gerelateerde onderwerpen

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.449.632
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer