One moment please...
 
 
Exact Compact+   
 

Maken van de back-up

Introductie

Binnen Exact Compact kunt u zowel back-ups maken als teruglezen. Ook is het mogelijk om een administratie te kopiëren. Deze pagina beschrijft het maken van een back-up. 
         

Uitleg

Bij het verantwoord voeren van een administratie op een computer is het belangrijk om regelmatig een backup te maken. Daarom biedt Exact Compact deze mogelijkheid via [Bestand, Backup maken/teruglezen/kopiëren].

Wanneer u een back-up wilt maken van uw administratie, dient iedere gebruiker de betreffende administratie af te sluiten via [Bestand, Administratie sluiten].

Het maken van de back-up gaat volgens de volgende stappen:

 • U gaat naar het menupad [Bestand, Back-up maken/teruglezen/ kopiëren]. De 'Back-up maken/teruglezen/kopiëren'-wizard wordt hiermee opgestart.
 • Hier kiest u voor 'Volgende'.
 • U kiest de juiste actie: Aanmaken back-up en kies nogmaals voor 'Volgende'.
 • Voor het aanpassen van de locatie van de SQL-server, kunt u kiezen voor 'Geavanceerd'. Daar kunt u uw inloggegevens invoeren.
 • Vervolgens selecteert u de administratie waarvan u een back-up wilt maken. 
 • Bovenin het scherm kunt u een naam geven aan de back-up. Standaard wordt een naam voorgesteld op basis van de naam van de administratie in combinatie met de datum. U kunt deze wijzigen. Daarnaast kunt u hier de directory kiezen waar u de back-up wilt bewaren. Dit kan een directory op uw eigen computer of op uw server zijn.

  Naam
  In dit veld kunt u de naam van de back-up invoeren. In het scherm 'Administraties:' ziet u uw administraties staan. Als u er een selecteert, wordt de back-up naam automatisch gegenereerd. Uiteraard kunt u deze naam aanpassen.

  Bij het aanmaken van een back-up wordt de volgende werkwijze voor het bepalen van de naam gehanteerd: "Datum-Product update nummer-SQL versie-Administratie naam".

  Naam Formaat Omschrijving
  Datum JJJJMMDD De huidige datum.
  Product Update nummer XXX Het nummer van de product update van Exact Compact waarin de administratie het laatst is geopend.
  SQL versie SQLXXXX De versie van de MS SQL Server waarop de database is teruggelezen bij het aanmaken van de back-up.
  Administratie naam Administratie naam De naam van de administratie.

  Directory
  Hier kunt u de locatie invoeren waarin u de backup wilt plaatsen. U kunt hier kiezen voor een directory op uw eigen computer of op uw server.

  Database directory
  In dit veld kunt u het bestandenpad opgeven waar de administratie staat. Als u al uw administraties lokaal heeft staan, staat deze directory automatisch goed. U kunt dan in het scherm 'Administraties' een administratie selecteren. Wanneer u de administratie op een server heeft staan, dient u in dit veld de verwijzing in te voeren vanuit het werkstation naar de data map op de server. Bijvoorbeeld "\\MIJNSERVER\C$\Globedata\".

 • Kies tot slot voor 'Klaar'. De back-up wordt nu gemaakt. 
 • Wanneer de back-up is gemaakt, verschijnt de melding "Back-up gelukt". 

Voor de veiligheid is het raadzaam de backup op cd-rom, DVD of externe harde schijf te schrijven.

Wanneer uw administratie groter is dan 2GB kunt u geen back-up maken via de back-up wizard. Bij  het maken van de back-up wordt dan de volgende melding getoond "Dit programma ondersteunt uw database grootte niet" of "Dit backup mechanisme kan alleen gebruikt worden voor administraties kleiner dan 2 Gb. U kunt gebruik maken van SQL Enterprise manager of backup software van een derde partij om de backup te maken.". U kunt in dit geval gebruik maken van SQL Server Management Studio (Express) om een back-up te maken.

Wanneer tijdens het maken van een back-up de computer is vastgelopen of er een fout is opgetreden, kan het zijn dat u uw administratie niet meer kan benaderen. U dient dan de stappen voor het maken van een back-up opnieuw te doorlopen. Hierbij is in de eerste stap een mogelijkheid toegevoegd; 'herstellen van de gefaalde back-up', deze mogelijkheid dient dan gekozen te worden. Vervolgens wordt de back-up hersteld.

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 04.458.827
 Assortment:  Date: 12-05-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer