One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Suborders aanmaken

Introductie

U kunt suborders aanmaken via [Productie, Invoer, Productieorders]. Nadat u de nodige gegevens heeft ingevoerd kunt u via de knop 'Genereren: Suborders' suborders aanmaken. Deze knop is beschikbaar zodra u de productieorder heeft gefiatteerd. Indien u in de Productieorder instellingen heeft aangegeven dat het fiatteren van een productieorder niet verplicht is, is het wel mogelijk om via [Productie, Invoer, Productieorders], suborders te genereren direct na de invoer van de productieorder. In deze situatie heeft de productieorder, immer gelijk de status 'Gefiatteerd' gekregen.

Als de te produceren productieorder één of meer regels bevat die maakdelen bevatten, kunt u afzonderlijke productieorders aanmaken voor deze maakdelen. Wanneer u een maakartikel speciaal produceert voor deze productieorder, kunt u een suborder aanmaken voor het tussenproduct. Deze functionaliteit is alleen beschikbaar indien de module E-Speciaalorder in uw licentie aanwezig is.

In menu [Productie, Invoer, Productieorders] maakt u een productieorder aan voor het te produceren eindproduct. Wanneer u de regels met onderdelen explodeert, wordt de knop 'Suborders: Genereren' actief. Zodra u op de knop 'Suborders: Genereren' klikt verschijnt een nieuw scherm.

Velden

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 05.778.375
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer