One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Het kostenplaatsen- of kostendragersoverzicht

Introductie

Ter controle van de mutaties gemaakt op kostenplaatsen en kostendragers kunt u het kostenplaatsoverzicht of kostendrageroverzicht opvragen. Met Exact Globe Next vindt u deze overzichten via [Financieel, Grootboek, Kostenplaatsen & Kostendragers, Rapport kostenplaatsen] en [Financieel, Grootboek, Kostenplaatsen & Kostendragers, Rapport kostendragers].  Met dit overzicht heeft u de mogelijkheid om per kostenplaats of grootboekrekening de mutaties per periode te controleren. Door gebruik te maken van de verschillende criteria kunt u het overzicht specifiek naar uw wensen opvragen.

Velden

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.449.653
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer