One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Onderhouden en Aanmaken van matrixeenheden in E-Textiel

Introductie

Voordat u aan de slag kunt gaan met het aanmaken van een matrix met sub-artikelen dient u eerst de matrix eenheden aan te maken. Het aanmaken van matrix eenheden is te vinden in menu pad [Add-on, Textiel, Matrixeenheden]. Deze eenheden zullen gebruikt worden in de kolommen en/of regels van de matrix. De matrix eenheden kunnen naar eigen wens aangemaakt worden en zullen getoond worden in de matrix bij het aanmaken van de subartikelen. Matrix eenheden kunnen bijvoorbeeld kleuren en/of maten zijn, maar ook materialen of processen.

Uitleg van de velden

In het selectiescherm [Add-on, Textiel, Matrixeenheden] worden alle aangemaakte matrixe enheden getoond. Als u nog geen matrix eenheid heeft aangemaakt zal er niets getoond worden.

Onderin heeft u de volgende knoppen:

Bewerken

Met deze knop kunt u de bestaande matrix eenheden bewerken. Deze knop is alleen aanwezig indien er matrix eenheden aanwezig zijn en als u een eenheid geselecteerd heeft.

Nieuw

Door op deze knop te klikken kan er een nieuwe matrix eenheid aangemaakt worden. Nadat u op 'Nieuw' heeft geklikt komt het scherm 'Onderhouden Matrix eenheden' naar voren waar u de gewenste gegevens kunt ingeven over de matrix die u wilt aanmaken.

Matrixeenheid code
Hier vult u de door u gewenste code voor deze matrix eenheid in. Deze code dient uniek te zijn. In dit voorbeeld is de code 'XS' ingegeven.

Matrix eenheid beschrijving
Hier vult u de gewenste beschrijving van deze matrix eenheid in.

As selectie
Hier geeft u aan op welke as van de matrix deze matrix eenheid voor mag komen. Er kan gekozen worden uit drie opties:
- Kolommen
- Regels
- Kolommen en regels

Extra velden
In deze optionele velden kunt u extra informatie over de matrix eenheid opnemen. (Hier kunt u extra informatie opgeven over bijvoorbeeld de leverancier of het seizoen). De velden 'Extra 1' t/m 'Extra 3' zijn voor alfanumerieke velden. De velden 'Extra 4' en 'Extra 5' zijn voor numerieke informatie en 'Extra 6' is een Ja/Nee veld. Op basis van deze ingevoerde velden is het mogelijk om tijdens de opbouw van een matrix snel en eenvoudig de juiste matrix eenheden op te zoeken.

 

Onderin het scherm heeft u de volgende knoppen:

Bewaren
Met deze knop bewaart u de nieuwe matrix eenheid of de wijzigingen in een bestaande matrix eenheid.

Nieuw
Met deze knop kunt u direct een nieuwe matrix eenheid aanmaken vanuit de huidige matrix eenheid.

Sluiten
Met deze knop sluit u de matrix eenheid en keert u terug in het selectiescherm matrix eenheden.

 

Verwijderen

Door op deze knop te klikken kunt u de aangemaakte matrixeenheid verwijderen vanuit het selectiescherm. Deze button is alleen aanwezig indien er matrix eenheden aanwezig zijn en als u een matrix eenheid geselecteerd heeft.

Sluiten

Door op deze knop te klikken kunt u het selectiescherm sluiten en keert u terug naar het hoofdmenu.

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 05.451.519
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer