One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Bijproducten

Introductie

Als resultaat van een productieproces kan er naast het beoogde eindproduct nog een ander bruikbaar product ontstaan. Dit wordt een bijproduct genoemd. Een bijproduct zal doorgaans ook een (financiële) waarde hebben. Bijproducten kunnen producten zijn die (bijvoorbeeld op een later tijdstip) intern gebruikt gaan worden. Het is ook mogelijk dat een bijproduct een verkoopbaar artikel is. U kunt via [Productie, Inrichting, Stuklijst] een bijproduct toevoegen aan de stuklijst van een eindartikel.

Voorbeelden van een bijproduct zijn: Een reststuk van een plaat hout na het zagen van een groot tafelblad uit deze plaat. Van dit reststuk kan vervolgens weer een klein tafelblad gemaakt worden. Een ander voorbeeld zijn artikelen van A en B kwaliteit. Vaas-A heeft een stuklijst en wordt geproduceerd. Na productie blijkt dat de vaas niet aan de kwaliteitsnormen voldoet en wordt Vaas-A voor een aantal van 0 ontvangen. In de ontvangst wordt vervolgens Vaas-B via een extra regel opgeboekt.
Een voorbeeld voor de voedingsbranche is het verwerken van deeg tot koekjes. Het deeg dat over blijft wordt opgevangen en geboekt als bijproduct. Vervolgens wordt dit bijproduct weer gebruikt voor een nieuwe verwerking van deeg tot koekjes.

Wanneer er een bijproduct in de stuklijst aanwezig is, heeft dit gevolgen voor (de output) van het productieproces.

Uitleg van de velden

Stuklijsten onderhouden

In het onderhoud van de stuklijst kunt u aangeven of het eindartikel een bijproduct bevat. De velden van het stuklijstonderhoud worden beschreven in het document stuklijsten onderhouden. Hieronder worden enkel de velden besproken die van belang zijn voor het definieren van een bijproduct.

Kostprijs
Dit is de kostprijs die berekend is op basis van de onderdelen in de stuklijst. Deze kostprijs is de som van de kolom 'Totaalkostprijs' min de totaalkostprijs van de bijproducten. De kosten van de bijproducten worden dus afgetrokken van de som van alle kostprijzen van de onderdelen.

Conditie
Met dit veld bepaalt u hoe de onderdelen worden uitgeleverd. Voor bijproducten kunt de volgende condities selecteren:

  • Altijd: het onderdeel wordt altijd uitgeleverd met het hoofdartikel.
  • Eenmaal per productieorder: het onderdeel wordt een keer per productieorder meegenomen. Dit betekent dat een order verschillende samengestelde artikelen kan bevatten waarin het onderdeel voorkomt in de structuur, maar dat dit onderdeel maar één keer wordt meegenomen. Wanneer een productieorder voor het hoofdartikel wordt gemaakt, wordt per order het onderdeel eenmaal afgeboekt van de voorraad. Bij een productieorder geldt dit bijvoorbeeld voor een mal of een insteltijd.
    > Let op: Het is slechts mogelijk om condities of opslagen toe te voegen aan de stuklijst wanneer u kiest voor deze conditie, dus 'eenmaal per productieorder'.

Bijproduct
In dit veld kunt u aangeven of het artikel een bijproduct is. Indien u dit veld activeert is het artikel een bijproduct.
Indien voor het productieproces van een specifiek samengesteld artikel het ontstaan van een bijproduct een logisch gevolg is of in ieder geval voorzien wordt, verdient het aanbeveling het bijproduct te budgetteren en op te nemen in de stuklijst van het samengesteld artikel. Het bijproduct dient dus bekend te zijn als artikel in de administratie, inclusief een gevulde kostprijs voor het uitvoeren van de waardering.

Productieorders invoeren

In het invoerscherm voor productieorders wordt het bijproduct zichtbaar via de kolom 'Bijproduct' in de sectie Structuur.

Productieorders afdrukken

In het onderhoud van de productie lay-out is het mogelijk om gegevens van de bijproducten op de lay-out te plaatsen via het blok 'Bijproduct'.

Ontvangsten productie

Nadat de productieorder gefiatteerd, vrijgegeven en afgedrukt is kunnen de ontvangsten vanuit productie aangemaakt worden.

Wanneer u in de productie-instellingen in de sectie 'Backflush' de optie 'Bijproducten' heeft aangevinkt wordt het aantal bijproducten dat is gebackflushed getoond in de kolom 'Realisatie' getoond. Dit aantal kunt u niet aanpassen. Wanneer u in de productie-instellingen in de sectie 'Backflush' de optie 'Bijproducten' heeft uitgevinkt verschijnt in tegenstelling tot de 'normale' onderdelen het bijproduct niet bij het doen van de uitgifte naar productie. Voor het bijproduct kan hierdoor geen verbruikt materiaal worden uitgegeven. Bij het ontvangen van het gereed eindproduct verschijnt het bijproduct echter wel samen met het eindartikel.

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 08.840.062
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer