One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Overzicht Gebruikersrechten

Menupad

 • Systeem ? HR & Beveiliging ? Gebruikersrechten
 • HR ? Medewerkers ? Gebruikersrechten

Introductie

Via bovenstaande menupaden kunt u een overzicht opvragen van de rechten die aan gebruikers zijn toegekend. Met dit overzicht is op een snelle manier te achterhalen welke gebruikers en welke rollen zijn toegekend aan een gedefinieerd recht (zoals invoeren boekingen).

Hoe kan ik de rol die aan een gebruiker is gekoppeld, bewerken? 

 1. Klik op Menu of Functies in de eerste kolom.
 2. Selecteer een module.
 3. Selecteer een applicatie of functierecht van een bepaalde module in de tweede kolom.
 4. Selecteer een gebruiker in de kolom Gebruikers.
 5. Klik op Bewerken om het scherm Rollen onderhouden te tonen.
 6. Voer de betreffende wijzigingen door.
 7. Klik op Bewaren.

Hoe kan ik de rol die aan een gebruiker is gekoppeld, verwijderen? 

 1. Klik op Menu in de eerste kolom.
 2. Selecteer een module.
 3. Selecteer een applicatie of functierecht van een bepaalde module in de tweede kolom.
 4. Selecteer een gebruiker in de kolom Gebruikers.
 5. Klik op Verwijderen.

Hoe kan ik gebruikers aan een rol van een geselecteerde medewerker toevoegen?

 1. Klik op Menu in de eerste kolom.
 2. Selecteer een module.
 3. Selecteer een applicatie of functierecht van een bepaalde module in de tweede kolom.
 4. Selecteer een gebruiker in de kolom Gebruikers.
 5. Klik op Toevoegen om het scherm Rollen te tonen. 
 6. Selecteer gebruikers en klik op OK.

Hoe kan ik een magazijn functie- of menurecht aan een gebruiker toewijzen?

 1. Klik op Menu in de eerste kolom.
 2. Selecteer een module.
 3. Selecteer een applicatie of functierecht van een bepaalde module in de tweede kolom.
 4. Selecteer een gebruiker in de kolom Gebruikers.
 5. Klik op Magazijn om het scherm Magazijn te tonen.
 6. Selecteer een magazijn uit de lijst.
 7. Klik op Sluiten.

Hoe kan ik een betaalmiddel functie- of menurecht aan een gebruiker toewijzen?

 1. Klik op Menu in de eerste kolom.
 2. Selecteer een module.
 3. Selecteer een applicatie of functierecht van een bepaalde module in de tweede kolom.
 4. Selecteer een gebruiker in de kolom Gebruikers.
 5. Klik op Betaalmiddel om het scherm Betaalmiddel te tonen.
 6. Selecteer een betaalmiddel uit de lijst.
 7. Klik op Sluiten.

Secties

Knoppen

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.081.468
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer