One moment please...
 
 
Exact Financials (v3)   
 

Finance Manual C/S - [Grootboek, Afletteren grootboekrekeningen, Afletteren]

[Grootboek, Afletteren grootboekrekeningen, Afletteren]

Automatisch afletteren

Als u deze functie aanzet, worden overeenkomstige debet- en creditbedragen automatisch afgeletterd. U kunt deze koppelingen achteraf corrigeren.

Rekening

Selecteer de rekening die afgeletterd dient te worden.

Periode / Boekstuknummer

Vul een periode en een boekstuknummer in, of een traject van perioden en boekstuknummers.

Geef aan of u {Alle afletterbare transacties} of alleen {Niet volledig afgeletterde transacties} wilt zien. Als u ervoor kiest om alle transacties te zien, kunt u ook de afgeletterde transacties controleren. Als u ervoor kiest alleen niet volledig afgeletterde transacties te zien, worden afgeletterde transacties met een balans (incomplete afletteringen) ook toegevoegd.

Deze transacties kunnen gesorteerd worden op {Periode-Datum} of op {Bedrag}. Als ze gesorteerd worden op bedrag maakt het niet uit of ze gedebiteerd of gecrediteerd zijn. Daardoor zullen bedragen die bij elkaar horen ook bij elkaar geplaatst worden, wat het gemakkelijker maakt om bijeen behorende bedragen af te letteren.

Afletteren

Nadat u op de 'OK'-knop hebt gedrukt, dient u enkele transacties te selecteren. Als u daarna op de knop 'Afletteren' hebt gedrukt, kan u, als er een verschil is tussen de af te letteren bedragen, gevraagd worden wat er met het verschil tussen de bedragen gedaan moet worden. U hebt de volgende opties:

  • Open laten: de transacties afletteren zonder het verschil te journaliseren (deze optie is relevant als u verwacht later de balans op te maken).
  • Boeking: letter de transacties af en kies een grootboekrekening waarop de afgeletterde bedragen gejournaliseerd dienen te worden.
  • Annuleren: stop afletteren (het afletteren zal niet tot stand komen).

Tegenrekening

Selecteer de rekening waarop u het verschil van de afgeletterde transacties geboekt wilt hebben.

  • Er wordt automatisch een journaalpost aangemaakt. Nadat u de boeking verwerkt hebt in [Grootboek, Verwerken, Verwerken boekingen], zal er voor alle betrokken bedragen een aflettering gemaakt worden. Start [Grootboek, Afletteren grootboekrekeningen, Afletteren] en letter de transacties opnieuw af. Om dit te doen, dient u een van de oude (al afgeletterde) bedragen te selecteren samen met een nieuw bedrag.

Voorbeeld

U hebt een tussenrekening geselecteerd en een debetbedrag van 1.000,-- afgeletterd met een creditbedrag van 970,--. Om het verschil te journaliseren selecteert u de rekening 'Bankkosten'. De volgende journaalpost zal aangemaakt worden:

Bankkosten30,--
Aan Tussenrekening30,--

Voorbeeld

U hebt een debetbedrag van 970,-- afgeletterd met een creditbedrag van 1.000,-- en het verschil op de grootboekrekening 'Bankkosten' ingevoerd. Dan lettert u de bedragen van de grootboekrekening van 1.000,-- en 30,-- af en laat zo een totale aflettering van alle betrokken bedragen tot stand komen.


Finance Manual C/S > Inhoud > Grootboekadministratie voeren > [Grootboek, Afletteren grootboekrekeningen, Afletteren]

XFiveThreeEightX

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 06.842.459
 Assortment:  Date: 10-03-2005
 Release:  Attachment:
 Disclaimer