One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Selecties/Acties relatie filter

Introductie

Wanneer u een selectie maakt op relaties kunt u via de filter een selectie maken op de gegevens die u wilt tonen.
In dit document wordt aangegeven welke filtermogelijkheden u kunt gebruiken.

 

Uitleg van de velden

Sectie Filter

Dealer
Middels deze knop kunt u een selectie maken op een dealer.


In het scherm heeft u verschillende mogelijkheden om op de selecteren. Indien een filter in gebruik is wordt dit aangegeven met een groen vinkje en de tekst 'In gebruik'. Wanneer in de betreffende geen selectie is gemaakt wordt dit weergegeven met de tekst 'Alle'.
Door op de betreffende filter te drukken wordt een selectie scherm geopend waarin u de gegevens kunt selecteren.

In het bovenstaande voorbeeld ziet u het selectiescherm voor de dealers. Voor de overige opties ziet u een soortgelijk scherm.
In het scherm worden de beschikbare dealers weergegeven. U kunt een dealer selecteren door deze te selecteren en vervolgens op de knop 'Selecteren' te drukken. In de kolom 'Selecteren' wordt vervolgens een groen vinkje weergegeven.  Met de knop 'Alles deselecteren' kunt u de selectie ongedaan maken. met de knop 'Sluiten' keert u terug naar het filterscherm.

Moeder
Hier kunt u een selectie maken op moeders.

Categorie
Middels deze knop kunt u een selectie maken op een of meer categorieën.

Medewerker
Via deze knop kunt u selecteren op medewerker.

Classificatie
Middels deze knop kunt u een selectie maken op de classificatie.

Sector
Hier kunt u selecteren op sector.

Subsector
Middels deze knop kunt u een selectie maken op subsector.

Bron
Hier kunt u selecteren op bron.

Grootte
Middels deze optie kunt u een selectie maken op de grootte.

Sectie Type - Status

In de sectie type-status kunt u een selectie maken op de type en de status van de relaties.

Sectie Adressen

Land
Hier kunt u een selectie maken op het land.

Staat
Middels deze optie kunt u selecteren op staat.

Woonplaats
via deze optie kunt u een selectie maken op de woonplaats

Postcode
Hier kunt u selecteren op een postcode of een reeks postcodes.

Sectie Overige

Activiteitensoort
Via deze optie heeft u de mogelijkheid om een selectie te maken op een Activiteitensoort.  Wanneer u de optie 'Uitsluiten' uitvinkt, worden alle relaties met de geselecteerde activiteitensoort getoond. Wanneer u de optie 'Uitsluiten' aanvinkt, worden alle relaties zonder de geselecteerde activiteitensoort getoond.

Document
Hier kunt u een selectie maken op een documenttype.

Beoordeling
Indien u een selectie wilt maken op een beoordeling dan kunt u dit hier aangeven.

Sectie Extra

In de sectie extra kunt u filteren op eigen velden. Om hier velden zichtbaar te krijgen dient u eerst de vrije velden te definiëren. Hier kiest u een taal, en voor de tabel 'Relaties'. Hier kunt u de vrije velden 11 t/m 15 voor gebruiken. Vervolgens dient u bij het onderhoud van de relatie op het tabblad extra de velden actief te maken.

Sectie Orders

Datum
Via deze optie kunt u een selectie maken op een orderdatum of een traject van orderdatums

Artikel
Hier kunt u selecteren op een artikel in een order.

Sectie Offertes

Aangemaakt op
Via deze optie kunt u een selectie maken op de aanmaakdatum van een offerte. U kunt ook een datumtraject opgeven.

Artikel
Hier kunt u selecteren op een artikel in een offerte.

Afgehandeld
Via deze optie kunt u een selectie maken op afgehandelde orders.

Sectie Contracten

Assortimenten
Via deze optie kunt u selecteren op Assortimenten van servicecontracten.
Wanneer u op de knop drukt verschijnt het volgende scherm waar u een selectie kunt maken op de assortimenten.

Bovenin het scherm kunt u middels de knop 'Assortimenten' verschillende assortimenten selecteren. In het bovenste gedeelte van het scherm kunt u middels de knop artikelen toevoegen die in het contract opgenomen dienen te zijn. Middels de knop kunt u artikelen weghalen uit de selectie.
In het onderste gedeelte van het scherm kunt u artikelen selecteren die niet in het contract opgenomen mogen zijn. Op deze manier kunt u een selectie maken op contracten waarin bepaalde artikelen wel en/of niet zijn opgenomen.

Met de opties 'enkele van de volgende artikelen' kunt u zoeken middels de 'OR' combinatie. Op deze manier kunt u aangeven dat de gegevens moeten voldoen aan de criteria die in het bovenste scherm zijn gedefinieerd, of ze moeten voldoen aan de criteria die in het onderste scherm zijn opgegeven.

Middels de opties 'alle volgende artikelen' kunt u zoeken via de 'AND' combinatie. Op deze manier kunt u aangeven dat de gegevens moeten voldoen aan de criteria de criteria die in het bovenste scherm zijn gedefinieerd, en ze moeten voldoen aan de criteria die in het onderste scherm zijn opgegeven.

Actief/Non-actief
Middels deze optie kunt u een selectie maken op actieve of non-actieve contracten.

De Knoppen

Herstellen
Met deze knop reset u de filter.

Annuleren
Via deze knop sluit u het scherm zonder de gemaakte wijzigingen te bewaren

OK
Met deze knop kunt u de filter toepassen

 

Gerelateerde Onderwerpen

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.698.008
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer