One moment please...
 
 
Exact Compact+   
 

Update van de multi-werkplek

Introductie

Wanneer u vanaf een werkstation een update wilt uitvoeren met een netwerkinstallatie, zult u zien dat u bovenin het scherm geen knop ‘Update’ heeft. Dit komt omdat de update op de server uitgevoerd dient te worden. Bij de gerelateerde onderwerpen onderin dit document  kunt u meer informatie vinden over de server installatie. Nadat de update op de server is uitgevoerd, wordt op een werkstation automatisch de update opgestart wanneer u de programmatuur wilt opstarten. Hiervoor hoeven de werkstations niet via Internet de bestanden binnen te halen, maar wordt alleen gekeken naar de bestanden op de server.

Hou er rekening mee dat bij het beschikbaar komen van een nieuw servicepack de oudere servicepacks niet meer te selecteren zijn. Alléén de hoogste servicepacks binnen een product update kunnen geselecteerd worden.
Voorbeeld: Wanneer bijvoorbeeld vandaag 411SP1, 410SP5 en 409SP5 beschikbaar komen, dan kunt u alléén een van deze product updates selecteren. De product updates 411, 410SP4 t/m 410SP1, 410, 409SP4 t/m 409SP1 en 409 zijn dan niet meer te selecteren. Wanneer op een later moment 411SP2, 410SP6 en 409SP6 beschikbaar komen, dan zijn 411SP1, 410SP5 en 409SP5 ook niet meer te selecteren, maar kunt u alléén 411SP2, 410SP6 en 409SP6 selecteren.
   

Hoe voer ik een update uit?

 1. Maak een back-up van de administraties.
 2. Raadpleeg de release notes en systeemeisen  van de product update waar naartoe u wilt updaten.
 3. Ga op de server naar de directory waar de netwerkinstallatie van Exact Compact is geïnstalleerd.
 4. Start het bestand NETUPDATE.EXE door erop te dubbelklikken.
 5. In het Update scherm selecteert u bij Installatie soort de optie Internet netwerkinstallatie update.
 6. In de sectie Geef uw inloggegevens op kunt u de gegevens om in te loggen op geven.
 7. Na het opgeven van de inloggegevens kunt u op de knop Verifiëren klikken om de inloggegevens te verifiëren. Wanneer de verificatie niet succesvol, bijvoorbeeld wanneer u een onjuiste webpagina, gebruikersnaam of wachtwoord opgeeft, wordt een foutmelding getoond. Wanneer de verificatie succesvol is, wordt de sectie Geef uw inloggegevens op inactief, en wordt het veld Versie in de sectie Installatie automatisch ververst en toont de hoogste toegestane product of service pack die u mag downloaden. De sectie Installatie is alleen actief wanneer de verificatie succesvol is.
 8. Controleer de velden in de sectie Installatie en pas deze aan indien nodig. Voor een beschrijving van alle velden in dit scherm kunt u de uitgebreide uitleg hieronder raadplegen.
 9.  Klik op OK.
 10. Zodra de update op de server gereed is kunt u Exact Compact op de werkstations starten. Bij het starten van Exact Compact op de werkstations worden de werkstations automatisch bijgewerkt naar de nieuwe product update.Uitleg

De update op de server wordt opgestart via de Windows Verkenner. U gaat naar de map waarin u de Exact programmatuur heeft geïnstalleerd. Los in deze map vindt u het bestand Netupdate.exe. Wanneer u op dit bestand dubbelklikt krijgt u een scherm met de volgende velden: 

 

Productlijn
Hier dient de naam van het product te worden in gegeven. Standaard zal daar de naam Exact Compact getoond worden, anders dient dit ingevoerd te worden.

Installatiesoort

Er zijn verschillende installatiesoorten. Elk installatiesoort wordt hieronder uitgelegd:

 

 • Internet werkstationinstallatie - Deze keuze kiest u wanneer u een ‘stand-alone’ installatie wilt uitvoeren van Exact Compact op een werkstation via het internet.
 • Internet netwerkinstallatie - Selecteer deze optie wanneer u Exact Compact via het internet wilt downloaden en installeren. Er wordt tevens een installatie set aangemaakt om een werkstationinstallatie te kunnen uitvoeren via de server.
 • Internet netwerkinstallatie update - Selecteer deze optie wanneer u Exact Compact via het internet wilt updaten.
 • LAN werkstationinstallatie - Heeft u Exact Compact via optie 2 of 7 geïnstalleerd, kunt u gebruik maken van de werkstationinstallatie set die op uw server is geïnstalleerd om een werkstationinstallatie te voltooien.
 • LAN werkstationupdate - Wanneer u een internet of cd netwerkinstallatie update heeft uitgevoerd, kunt u gebruik maken van deze optie om de werkstations te updaten.
 • DTAP werkstationinstallatie - Deze optie selecteert u wanneer u vanuit een DTAP (Development Test Acceptance Production) installatieset een werkstationinstallatie wilt uitvoeren.
 • DTAP netwerkinstallatie - Deze optie selecteert u wanneer u vanuit een DTAP (Development Test Acceptance Production) installatieset een netwerkinstallatie wilt uitvoeren
 • Aanmaken DTAP installatie - Met deze optie kunt u een DTAP (Development Test Acceptance Production) oftewel (Ontwikkeling Test Acceptatie Productie) installatieset aanmaken. Hiermee kunt u beschikken over een 'vaste' installatieset die u kunt gebruiken in een DTAP omgeving. Vanuit deze installatieset kunt u de DTAP werkstationinstallatie en DTAP netwerkinstallatie uitvoeren. De DTAP werkstationinstallatie kunt u starten door het bestand SetupDTAP_NL.exe in de map van de DTAP installatieset te starten, de DTAP netwerkinstallatie kunt u starten door het bestand NetSetupDTAP_NL.exe in de map van de DTAP installatieset te starten. De DTAP installatiemethode biedt u de mogelijkheid om dezelfde versie van de programmatuur te downloaden die u in verschillende omgevingen kunt gebruiken. Bijvoorbeeld een test en productie omgeving. Hiermee kunt u de laatste set van de programmatuur downloaden en installeren in uw testomgeving, waarna u de versie kunt evalueren en op basis van die resultaten de identieke versie in uw productie omgeving kunt installeren.
 • CD werkstationinstallatie - Deze keuze kiest u wanneer u een ‘stand-alone’ installatie wilt uitvoeren op een werkstation via een cd-rom
 • CD netwerkinstallatie - Selecteer deze optie wanneer u Exact Compact via een cd-rom installeren. Er wordt tevens een installatie set aangemaakt om een werkstationinstallatie te kunnen uitvoeren via de server.

 

Sectie Geef uw inloggegevens op

Webpagina

 Standaard verschijnt hier de pagina https://update.exactsoftware.com. Mocht deze niet ingevuld zijn, dan kunt u deze zelf invullen

Gebruikersnaam

Vul hier uw inlognaam welke u ook gebruikt voor de Customer Portal

Wachtwoord

Vul hier het wachtwoord in welke u gekregen heeft bij de gebruikersnaam

Domein

Vul hier de naam van het domein in. Dit betreft EWEB

Verifiëren

Klik op deze knop om de inloggegevens te verifiëren. Wanneer de verificatie niet succesvol, bijvoorbeeld wanneer u een onjuiste webpagina, gebruikersnaam of wachtwoord opgeeft, wordt een foutmelding getoond. Wanneer de verificatie succesvol is, wordt de sectie Geef uw inloggegevens op inactief, en wordt het veld Versie in de sectie Installatie automatisch ververst en toont de hoogste toegestane product of service pack die u mag downloaden. De sectie Installatie is alleen actief wanneer de verificatie succesvol is.  

Opmerking: Voor alle installatiesoorten m.u.v CD werkstationinstallatie en CD netwerkinstallatie, dient u de inloggegevens voor de customer portal op te geven.

Sectie Installatie 

Versie

Hier kunt u aangeven welke Product Update u wilt installeren. De hoogste toegestane product of service pack die u mag downloaden wordt automatisch getoond.

Installatie directory

Vul hier de directory in waarin Exact Compact geïnstalleerd is.

Bijwerken software

Wanneer u kiest voor 'tijdens het downloaden', dan zal de web services worden gestopt en worden alle nieuwe bestanden gedownload, vervolgens zal de web services weer worden gestart. De optie 'Na downloaden' zal ervoor zorgen dat eerst alle bestanden worden gedownload en vervolgens wordt de web services gestopt en worden de bestanden geïnstalleerd. Vervolgens zal de webservices weer worden gestart. Voor minder snelle internetverbindingen is dit een handige optie.

Download demo-administratie

Wanneer u een demo administratie wilt downloaden tijdens het uitvoeren van de update vinkt u deze optie aan.

Download offline help bestanden

Hier kunt u aanvinken of u de helpbestanden ook wilt downloaden. Deze helpbestanden bevat functionele informatie over de diverse functies in Exact Compact.

 

Nadat u op "OK" heeft geklikt, zal het systeem bepalen hoeveel bestanden er geïnstalleerd moeten worden. Tevens komt er een boodschap op het scherm met informatie over het aantal te installeren bestanden, de downloadgrootte en de benodigde schrijfruimte.

Nadat u op ‘Ja’ heeft geklikt, zullen de bestanden gedownload en gekopieerd worden.  

Zodra alle bestanden zijn gedownload, krijgt u de melding "Installatie is gelukt". 

Hierna kunt u de programmatuur op de werkstations opstarten. Hierbij zal automatisch de update van het werkstation worden uitgevoerd. Hiertoe worden eerst de bestanden gecontroleerd en vervolgens geregistreerd.  

Nadat ook op het werkstation de update is uitgevoerd, krijgt u de melding "Installatie is gelukt" en kunt u verder werken in Exact Compact. 

De versie van de database is ouder dan de versie van de geïnstalleerde software
Bij het openen van de administratie na de update krijgt u mogelijk de melding "De versie van de database is ouder dan de versie van de geïnstalleerde software". De melding geeft aan dat de database nog bijgewerkt dient te worden. U kunt in deze melding op 'OK' klikken zodat de betreffende database (van de administratie) ook wordt bijgewerkt naar de nieuwe versie.  

 

Gerelateerde onderwerpen

 

 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 04.457.623
 Assortment:  Date: 13-11-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer