One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Grootboekrekening type Kas

Introductie

Introductie

Een grootboekrekening met het type kas wordt gebruikt om de uitgaven en ontvangsten met betrekking tot de kas te registreren.

 

Uitleg

Wanneer uitgaven en ontvangsten worden geregistreerd, dan worden deze op de grootboekrekening van het type kas geregistreerd. De grootboekrekening van het type kas is per definitie een balansrekening. De totale waarde (saldo) die is geregistreerd op de kasrekening vertegenwoordigt de kaspositie. Het saldo van een kasrekening kan nooit negatief zijn. Er zal dus altijd een debetsaldo op de grootboekrekening van het subtype kas staan. Door het verschil in moment van invoeren kan het echter voorkomen dat het saldo van de kas negatief is. Dit kan als de uitgaven eerder geboekt worden dan de ontvangsten. Om deze reden is een negatief kassaldo toegestaan. 

De kasrekening wordt alleen gebruikt voor het registreren van actuele inkomsten en uitgaven en niet voor geplande uitgaven en inkomsten.

Het is ook mogelijk om de kasrekening te gebruiken als subadministratie voor een kassa. Dit vereist wel dat voor elke kassa een aparte grootboekrekening van het type kas wordt gebruikt.

Het dagboek kas wordt gebruikt om het invoeren van kasboekingen eenvoudiger te maken. In het kasboek zijn enkele velden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld het beginsaldo van de kas. Het is ook mogelijk om de transacties met betrekking tot de grootboekrekening van het type kas te registreren in het memoriaal. Als een transactie in het memoriaal gedaan wordt op de grootboekrekening van het type kas, dan is het beginsaldo van het dagboek kas niet meer correct. Het saldo op de grootboekrekening van het type kas zal altijd aansluiten bij het actuele kassaldo.

Op het moment dat transacties zijn geboekt op de grootboekrekening van het type kas, is het niet meer mogelijk om dit type te wijzigen. Ook wanneer een grootboekrekening van het type kas gekoppeld is aan een dagboek, is het niet meer mogelijk het type te wijzigen. Op deze manier kan een consistentie gegarandeerd worden met betrekking tot de transactieregels, die geboekt zijn op de grootboekrekening van het type kas en het saldo op deze grootboekrekening.

 

Gerelateerde onderwerpen

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.438.019
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer