One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Berekeningswijze extra korting bij invoeren orders en facturen

Via [Order, Invoer, Verkooporders] en Factuur, Invoer, Facturen] kunt u orders en/of facturen invoeren. Tijdens de invoer hiervan heeft u de mogelijkheid, om naast de korting welke berekend wordt op basis van de prijslijst een extra korting in te geven. Dit zijn meestal eenmalige kortingen. U kunt in de verkooporder of factuur per regel aangeven of u een extra korting wenst te geven. Dit is een zogenaamde regelkorting. Voor de berekening hiervan heeft u twee mogelijkheden, welke u kunt instellen middels de optie Kortingsberekening.  

De twee mogelijkheden zijn regelkorting na prijslijstkorting, of prijslijstkorting en regelkorting. Hiertussen bestaat een wezenlijk verschil. De eerste methode rekent met korting over korting, de tweede sommeert de beide percentages tot een korting. Om een en ander te verduidelijken volgen hier twee voorbeelden:

Regelkorting na prijslijstkorting

Verkoopprijs           = Eur 100,-
Prijslijstkorting 3%   = Eur     3,-
Prijs                         = Eur   97,-
Extra korting 5%      = Eur      4,85 (5% van Eur 97,-)
Prijs                         = Eur   92,15

Effectief kortingspercentage wordt dus 7,85%, daar de extra korting wordt berekend over de standaardverkoopprijs minus de prijslijstkorting.

Prijslijstkorting + regelkorting
Deze berekeningswijze berekent de cumulatieve korting van zowel de prijslijst als de extra korting. Voorbeeld;

Verkoopprijs           = Eur 100,-
Prijslijstkorting 3%   = Eur     3,-
Extra korting 5%      = Eur     5,- (5% van verkoopprijs)
Prijs                         = Eur   92,-

Effectief kortingspercentage wordt dus 8%. Beide kortingen worden nu van de standaard verkoopprijs afgeleid.

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 10.059.262
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer