One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Proces voor E-Incasso

Introductie

Met de module E-Incasso kunt u openstaande posten van debiteuren automatisch innen. Met automatische incasso kunt u vorderingen direct van de bankrekening van uw debiteur opnemen, mits u daartoe de toestemming van de debiteur heeft. Dankzij de automatische incasso zult u minder werk en tijd hoeven te steken in debiteurenbeheer, met name waar het gaat om debiteuren die regelmatig openstaande posten hebben.

Uitleg

Het proces voor SEPA incasso-opdrachten wijkt af van het proces van niet-SEPA incasso-opdrachten.

SEPA incasso-opdracht

Een SEPA incasso kunt u uitvoeren via [Cash flow, Incasso's, Incassobatch beheren]. De stappen voor een SEPA incasso zijn als volgt:

 1. Zorg ervoor dat bij het onderhoud van het betaalmiddel op het tabblad 'Instellingen' de optie 'SEPA Incasso opdrachten' is aangevinkt en dat de Incassant ID is opgegeven. Voor meer informatie, zie Betaalmiddelen aanmaken en onderhouden.
 2. Zorg ervoor dat het veld IBAN bij de bankrekening van de debiteur is gevuld. Voor meer informatie, zie Bankrekeningen debiteuren / crediteuren / medewerkers aanmaken en onderhouden.
 3. Bepaal de gewenste methode voor de gevraagde incassodatum berekening en stel deze in in de sectie SEPA in de bankinstellingen. Voor meer informatie, zie Instellingen Bank, sectie SEPA.
 4. U biedt een machtiging voor de Europese incasso aan aan de debiteur.
 5. De debiteur ondertekent deze machtiging en stuurt deze terug naar u.
 6. U archiveert de machtiging en legt deze elektronisch vast. Voor meer informatie, zie Incassomachtigingen aanmaken en onderhouden.
 7. In het geval van het incassomachtiging type B2B dient uw klant de machtiging kenbaar te maken bij zijn eigen bank. De bank legt de gegevens vast en valideert elke incasso tegen deze gegevens.
 8. Maak een boeking of voer een factuur in waarbij de betaalwijze (van de gebruikte betalingsconditie) op 'Incasso' staat.
 9. Controleer de incasso-advieslijst. Deze stap is een controle en is niet verplicht in het proces.
 10. U zorgt ervoor dat er aan de te incasseren termijnen een incassomachtiging is gekoppeld. Voor meer informatie, zie Hoe kan ik een incassomachtiging koppelen aan een termijn?.
 11. U kent een runnummer toe aan de te incasseren termijnen. Dit kunt u uitvoeren middels de knop 'Toekennen' bij Incassobatch beheren. Voor meer informatie, zie Incassobatch beheren.
 12. U stuurt een vooraankondiging (om te informeren dat er geïncasseerd gaat worden) naar de debiteur. Voor meer informatie, zie Hoe kan ik een vooraankondiging afdrukken?.
 13. U verwerkt de incassobatch. Dit kunt u uitvoeren middels de knop 'Verwerken' bij Incassobatch beheren. Voor meer informatie, zie Incassobatch beheren.

Niet-SEPA incasso opdracht

Wanneer u naast E-Incasso ook E-Factuur in uw licentie heeft, kunt u incasseren via menu [Factuur, Te verwerken, Incasso]. Zonder de module E-Factuur (en met de module E-Incasso) kunt u incasseren via menu [Cash flow, Incasso's, Incasso].

 1. Maak een boeking of voer een factuur in waarbij de betaalwijze (van de gebruikte betalingsconditie) op 'Incasso' staat.
 2. Controleer de incasso-advieslijst. Deze stap is een controle en is niet verplicht in het proces.
 3. Verwerk een incasso-run.

Als de incasso-run is verwerkt, is het incassobestand aangemaakt. Dit bestand kunt u in uw telebankierpakket inlezen of versturen naar uw bank.

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.336.063
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer