One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Prijzenbeheer in Exact Globe+

Introductie

Een verkoopprijs van een artikel is altijd hetzelfde. Een prijslijst of prijsafspraak bepaalt de korting/ nettoprijs van een artikel. In dit document vindt u uitleg over het gebruik van prijzenbeheer met betrekking tot verkoopprijzen.

Uitleg 

Verkoopprijzen
Binnen Globe+ bestaan de volgende verkoopprijzen:

 • Standaardverkoopprijs : dit is de standaardverkoopprijs voor een standaard verkoopeenheid. Deze prijs wordt gebruikt als basis voor alle kortingen.
 • Prijslijst: dit is de prijslijst die gebruikt wordt voor een bepaald marktsegment of een bepaalde debiteurengroep, of artikelgroep. De nettoprijs kan bepaald worden voor de standaard verkoopeenheid of voor verkoopeenheden die afgeleid zijn van deze standaard verkoopeenheid (bijvoorbeeld: een doos van 10 stuks).
 • Prijsafspraak: dit is een nettoprijs of korting voor een specifieke debiteur.

Al deze nettoprijzen kunt u gemakkelijk aanmaken en onderhouden. Als ze eenmaal aangemaakt zijn, kunt u ze onderhouden met behulp van de prijsconfigurator.

Standaardverkoopprijs
Dit is de standaardverkoopprijs van een artikel in de standaard verkoopeenheid als deze is opgegeven bij het aanmaken van het artikel. Deze standaardverkoopprijs is de basis voor de berekening van alle kortingen. Als de standaardverkoopprijs voor een artikel 0.0 is, wordt de verkoopprijs van dit artikel bepaald tijdens het invoeren van een offerte, verkooporder of verkoopfactuur. Het is mogelijk om een datumtraject mee te geven aan een verkoopprijs. Op deze manier kunt u specifieke verkoopprijzen aanmaken voor bijvoorbeeld actieperioden. Tevens is het mogelijk om voor verschillende (verkoop-)eenheden, verschillende verkoopprijzen aan te maken.

Prijslijst
Om specifieke debiteurengroepen of debiteuren kortingen te geven is het mogelijk om prijslijsten aan te maken. De doelgroep bepaal je door aan een prijslijst een classificatie, een land en een valutacode mee te geven. Het is van groot belang dat deze drie factoren correct worden ingevoerd bij de inrichting van de debiteuren . Wanneer genoemde drie factoren overeenkomen wordt er bij de order- en factuurinvoer door het systeem direct de juiste prijslijst geselecteerd. Tevens is het mogelijk om een geldigheidsdatum aan de prijslijst mee te geven. Globe+ zal tijdens de order- en factuurinvoer dus tevens kijken of een prijslijst nog geldig is voor de invoerdatum.

Prijsafspraak
Naast het aanmaken van prijslijsten (welke vaak gebruikt worden voor een grote groep debiteuren) is het mogelijk om per debiteur prijsafspraken aan te maken. Een prijsafspraak is dus een uitzondering op een prijslijst omdat deze voor slechts één debiteur wordt aangemaakt. Bij een prijsafspraak is het net als bij een prijslijst mogelijk om te werken met verschillende geldigheidsdata en eenheden.

Gebruik van de prijsconfigurator
De prijsconfigurator is een krachtig hulpmiddel om verkoopprijzen, prijslijsten en prijsafspraken mee te bewerken en te updaten. Zo kunt u bijvoorbeeld de standaardverkoopprijs voor een groot aantal artikelen op eenvoudige wijze verhogen met een specifiek bedrag of percentage. Met de prijsconfigurator is het dus mogelijk om op een snelle en efficiënte manier artikelen toe te voegen aan een prijslijst, bestaande prijslijsten onderhouden en bijwerken en ook op een snelle manier wijzigingen aan te brengen door bijvoorbeeld gegevens te verwijderen. Tevens kunt u met de prijsconfigurator nieuwe prijslijsten aanmaken.

Wijze van bepaling van de prijs in een factuur of in een order
Voor het bepalen van een correcte nettoprijs tijdens de invoer van een factuur of van een order zal Globe+ de volgende volgorde hanteren :

 • Eerst wordt er gekeken of er een geldige prijsafspraak aanwezig is voor de betreffende debiteur
 • Mocht dit niet het geval zijn dan wordt er gekeken of er een geldige prijslijst aanwezig is (gekeken wordt naar de combinatie : classificatie, land, valuta en de geldigheidsdatum van de prijslijst).
 • Wanneer er geen prijsafspraak of prijslijst aanwezig is zal de standaardverkoopprijs geselecteerd worden die geldig is op de invoerdatum.

Wanneer u gebruik maakt van 'Prijslijsten/Prijsafspraken per artikelgroep', wordt de volgende volgorde aangehouden:

 • Project tarieven
 • Prijsafspraak voor een artikel
 • Prijsafspraak per artikelgroep
 • Standaard prijslijst voor een artikel / per artikelgroep (welke aan de debiteur is gekoppeld)
 • Prijslijst voor een artikel
 • Prijslijst per artikelgroep
 • Verkoopprijs

Wanneer u in de orderinstellingen of factuurinstellingen de optie 'Altijd de standaard debiteurenprijslijst gebruiken' heeft aangevinkt dan wordt er gekeken naar de prijslijst/afspraak die bij het onderhoud van de debiteur is gekoppeld. In dat geval wordt de volgende volgorde gehanteerd voor het bepalen van de prijs:

 • Project tarieven
 • Prijsafspraak voor een artikel
 • Prijsafspraak per artikelgroep
 • Standaard prijslijst voor een artikel / per artikelgroep (welke aan de debiteur is gekoppeld)
 • Verkoopprijs

Het kortingspercentage dat u bij het onderhoud van de debiteur heeft ingevoerd in het veld 'Korting' (in de eenvoudige modus op tabblad 'Basis', of in de geavanceerde modus op het tabblad 'Financieel' in de sectie 'Algemeen') wordt niet meegenomen wanneer er voor die debiteur een prijsafspraak of een prijsafspraak per artikelgroep aanwezig is.  

Prijslijsten/afspraken per artikelgroep of per assortiment
In Globe+ heeft u de mogelijkheid om te werken met prijslijsten/afspraken per artikelgroep of per assortiment. Het werken met prijslijsten/afspraken per artikelgroep is niet voor ieder bedrijf wenselijk, daarom kunt u middels een instelling aangeven van welke functionaliteit u gebruik wilt maken. Deze instelling is standaard uitgevinkt, en kunt u aanvinken wanneer u wilt gaan werken met prijslijsten/afspraken per artikelgroep.

Dit betreft de instelling 'Prijslijsten/Prijsafspraken per artikelgroep'. Afhankelijk van uw licentiesamenstelling kunt u deze instelling vinden in de orderinstellingen (E-Prijsbeheer, E-Order, E-Service Management, of E-POS zijn in de licentie aanwezig), in de factuurinstellingen (E-Prijsbeheer en E-Factuur zijn aanwezig, maar geen E-Order, E-Service Management of E-POS) of in de inkoopinstellingen (E-Prijsbeheer en E-Inkoop zijn aanwezig, maar geen E-Order, E-Service Management, E-POS of E-Factuur).

In de volgende documenten vindt u meer informatie over de verschillende werkwijzen:

Prijslijsten/afspraken per assortiment

Prijslijsten/afspraken per artikelgroep

Algemeen

Aanmaken/onderhouden verkoop

Aanmaken/onderhouden inkoop

Overzicht

Configuratie

Algemeen

Aanmaken/onderhouden verkoop

Aanmaken/onderhouden inkoop

Overzicht

Configuratie

Opschonen


Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 04.451.424
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer