One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Verwerken resultaat: Op periode en Jaarlijks

Introductie

Aan het eind van een periode wilt u kunnen zien wat het resultaat van die periode is geweest. Dit resultaat kunt u terugvinden op de Winst- en Verliesrekening. Om het saldo van de winst- en verliesrekeningen tot nul terug te brengen en zo het resultaat tot uitdrukking te brengen in de balans van de volgende periode of het volgende boekjaar, kunt u het resultaat verwerken. De resultaatboekingen worden automatisch aangemaakt in het memoriaal en zo wordt het resultaat van de vorige periode of het vorig boekjaar naar de balans van de volgende periode of het volgend boekjaar geschreven.

 

Uitleg

In [Systeem, Financieel, Verwerken resultaat] kan het resultaat van de Winst & Verliesrekeningen met de bijbehorende boekingen worden verwerkt Op periode (maandelijks) of Jaarlijks. 

De methode is in te stellen in [Systeem, Algemeen, Instellingen, Algemene instellingen] via de instelling 'Verwerken resultaat':

Indien u de jaarlijkse methode gebruikt, worden de resultaatboekingen aangemaakt op de laatste dag van het financiële jaar. De maandelijkse verwerking maakt deze resultaatboekingen aan op de laatste datum van de periode zoals deze is gedefinieerd in de periode-datumtabel. Beide methodes zullen het saldo van de Winst- en Verliesrekeningen overboeken naar de balansrekening Resultaat lopend boekjaar.

Bovenstaande geldt ook voor fiscale boekingen en voor het verwerken van kostenplaatsen.

U kunt de methode altijd direct wijzigen van de één naar de ander indien er nog niet eerder resultaat is verwerkt in het lopende boekjaar. Als dit wel is gedaan dan kan de instelling niet zondermeer worden omgezet van 'Op periode' naar 'Jaarlijks' en vice versa. Eerst dienen dan de resultaatboekingen handmatig te worden verwijderen in [Financieel, Invoer, Memoriaal]. Dit doet u door het Memoriaal te openen, de boeking te openen, de regels te verwijderen en vervolgens de boeking te verwijderen. Resultaatboekingen zijn te herkennen aan de omschrijving 'Resultaat...'.

Mocht u de resultaatboekingen al hebben verwerkt, dan kunt u de deze boekingen laten vervallen in [Systeem, Controles, Opschonen, Boekingen laten vervallen]. Nadat u dit gedaan heeft, kunt u de instelling wijzigen.

Nadat u de resultaatboekingen heeft verwijderd, kunt u de instelling 'Verwerken resultaat' veranderen en kunt u het resultaat opnieuw verwerken volgens de nieuwe methode.

Overigens: u kunt nog steeds wanneer u wilt en zo vaak als u wilt het resultaat verwerken. Ingeval van de jaarlijkse methode worden de resultaatboekingen dan altijd aangemaakt op de laatste datum van het financiele jaar. Ingeval van de maandelijkse methode worden de resultaatboekingen dan altijd aangemaakt op de laatste datum van de betreffende periode.   

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 07.276.714
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer