One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Resultaten gegevensuitwisseling

Introductie

In dit overzicht kunnen de resultaten van alle uitgewisselde gegevens via de  Gegevensuitwisseling in deze administratie worden bekeken. Dit scherm is identiek aan het resultatenscherm dat wordt getoond direct na een import of export. Het overzicht kan worden opgeroepen via menu [Accountancy, Administraties, Gegevensuitwisseling] tabblad 'Log'.

 

Uitleg van de velden

Als een regel wordt geselecteerd op het tabblad 'Log' wordt de knop 'Resultaten' beschikbaar. Een regel staat voor een uitgevoerde actie via de Gegevensuitwisseling functionaliteit. Dit kan zowel een import als een export zijn geweest. In de regel is te zien om welke actie het gaat:

Nu de regel is geselecteerd, kan het resultatenoverzicht worden opgeroepen via de knop 'Resultaten'. Het volgende scherm verschijnt nu:

Datum
Dit betreft de datum wanneer het bestand is geïmporteerd/geëxporteerd is.

Type
Aan de hand van de import/export zijn er vier typen berichten te definiëren. Door gebruik te maken van het keuzescherm 'Type' kunt u de zoeken op de volgende vier mogelijkheden:

  • Berichten: Alleen de berichten worden getoond. Berichten geven aan hoeveel gegevens zijn aangemaakt, bijgewerkt en afgekeurd.
  • Waarschuwing: Alleen de waarschuwingen worden getoond. Waarschuwingen geven aan dat de programmatuur gegevens heeft aangepast bij de import, omdat bepaalde brongegevens niet correct waren. De gegevens zijn wel geïmporteerd in de administratie.
  • Fout: Alleen de fouten worden getoond. Fouten geven aan dat een bepaald veld wordt afgekeurd en daarmee de gehele regel waar dat veld een onderdeel van is. Deze gegevens zijn niet geïmporteerd in de administratie.
  • Alle: Alle meldingen worden getoond.

Node
Hier kunt u achterhalen welk stamgegeven bij het bericht betrokken is. Zo zijn er in dit voorbeeld twee mutaties aangemaakt in de administratie.

Onderin heeft u de volgende knoppen:

Afdrukken
Als u voor 'Afdrukken' kiest, kunnen de berichten worden afgedrukt. Het verslag wordt afgedrukt op de standaardprinter uit uw systeeminstellingen.

Sluiten
Als u voor 'Sluiten' kiest, wordt het resultatenscherm afgesloten.

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.301.305
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer