One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Multi-administratie bankimport

Menupad

  • In een licentie met SE1035 - E-multi client banking en SE1065 – E-Accountancy: [Accountancy, Klanten Informatie, Multi cliënt bank import], klik op 'Importeren afschriften', selecteer 'Multi-administratie bank import' en klik op 'Volgende'.
  • In een licentie met SE1035 - E-multi client banking zonder SE1065 – E-Accountancy: [Cash flow, Invoer, Multi cliënt bank import], klik op 'Importeren afschriften', selecteer 'Multi-administratie bank import' en klik op 'Volgende'.

Introductie

Bij bedrijven met vele dochterondernemingen worden de facturen vaak ingeboekt in de administratie(s) van de dochterondernemingen en worden de betalingen/ontvangsten afgehandeld via het moederbedrijf.

Om de factuur met de betaling of ontvangst af te kunnen letteren zijn vaak handmatig acties noodzakelijk, zoals het overboeken van de ene administratie naar de andere. Bovendien moeten de gegevens naderhand nog handmatig afgeletterd worden. In een bedrijf met veel transacties kan dit een behoorlijk karwei zijn.

Met multi-administratie bankimport heeft u de mogelijkheid om een afschrift te importeren in een moederadministratie en worden automatisch de betreffende gegevens overgeboekt naar de juiste dochteronderneming en hier afgeletterd met de bijbehorende openstaande post.

U heeft bijvoorbeeld een moederbedrijf 001. Dit moederbedrijf heeft meerdere dochterondernemingen met ieder een eigen administratie. Iedere dochteronderneming heeft haar eigen bankrekening om betalingen te verrichten. De ontvangsten die betrekking hebben op de verkopen komen echter allemaal op de hoofdbankrekening binnen, die voor iedere administratie hetzelfde is.

Wanneer uw klanten deze facturen betalen op de hoofdbankrekening worden alle ontvangsten in één afschrift aangeleverd. Dit afschrift importeren in alle administraties is niet wenselijk, omdat niet alle ontvangsten betrekking hebben op 1 administratie. Met deze functionaliteit kan het moederbedrijf alle ontvangsten voor de dochterbedrijven uitvoeren. De klant betaalt aan het moederbedrijf via de dochterbedrijven. Tevens kan het dochterbedrijf dezelfde bankrekening hebben als het moederbedrijf.

Om gebruik te maken van deze functionaliteit dient u over de module E-multi client banking (SE1035) te beschikken.

Via dit menupad kunt u vanuit uw standaardadministratie een elektronisch bankafschrift importeren over al uw administraties (dochteradministraties).  

Velden

Knoppen

Gerelateerde Onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 13.092.413
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer