One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Selecties bewaren, openen en verwijderen

Introductie

Introductie

Via [CRM, Processen, Selecties/Acties] kunt u uitgebreide selecties maken op uw relatiebestand om deze te bewerken of hiervoor een  mailing genereren. Nadat u de gewenste relaties heeft geselecteerd, kunt u deze selectie(criteria) opslaan door op de knop 'Verzamelen' te drukken. Het scherm dat verschijnt, vraagt u om een naam voor deze selectie op te geven. Later kunt u de opgeslagen selectie(criteria) weer opvragen, zodat u niet opnieuw een uitgebreide selectie hoeft te maken. De selectie kunt u opvragen door in het selecties/acties scherm te groeperen op 'Groep'

 

Uitleg van de velden

Bij het bewaren van een selectie heeft u de mogelijkheid om een omschrijving mee te geven aan deze selectie via de knop 'Verzamelen'.

De aangemaakte selectie kunt u ook weer hergebruiken. Hiervoor dient u te groeperen op 'Groep' en het scherm te actualiseren.

In het scherm ziet u de eerder aangemaakt selecties. U ziet de naam en de status van de selectie. Verder kunt u zien wie de selectie heeft aangemaakt en hoeveel bijlagen en relaties er in de betreffende selectie zitten.

Onderin het scherm zijn een aantal knoppen actief die betrekking hebben op de selecties. Dit zijn de volgende knoppen.


Actualiseren
Met deze knop ververst u het scherm nadat u wijzingen heeft aangebracht.

Bijlage
Met deze knop kunt u eventueel gekoppelde bijlagen openen.

Etiketten
Deze knop is niet beschikbaar wanneer u groepeert op 'Groep'.

Verzamelen
Deze knop is niet beschikbaar wanneer u groepeert op 'Groep'.

Samenvoegen via Word
Deze knop is niet beschikbaar wanneer u groepeert op 'Groep'.

Bijwerken
Deze knop is niet beschikbaar wanneer u groepeert op 'Groep'.

Exporteren
Met deze knop exporteert u het scherm naar MS Excel.

Activiteit
Deze knop is niet beschikbaar wanneer u groepeert op 'Groep'.

Herstellen
Met deze knop keert terug in het standaard selecties/acties scherm.

Zoomen/Terug
Middels de knop 'Zoomen' kunt u doorzoomen naar de relaties die in de betreffende selectie zijn opgenomen. Nadat u heeft doorgezoomd, heet de knop 'Terug'. Door hier op te drukken keert u weer terug in het gegroepeerde scherm.
Wanneer u heeft doorgezoomd kunt u de selectie bewerken.

Aan de linkerkant kunt u met de knoppen:

Relaties aan de verzameling toevoegen
Relaties uit de verzameling verwijderen
De gewijzigde verzameling bewaren

Verwijderen
Met deze knop verwijderd u de geselecteerde selectie.

Openen
Deze knop is niet beschikbaar wanneer u groepeert op 'Groep'.

Sluiten
Met deze knop sluit u dit scherm.

 

Gerelateerde onderwerpen

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.464.561
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer