One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Cliëntenbeheer - Administraties zoeken

Menupad

  • In een licentie met SE1063 - E-Clientenbeheer en SE1065 – E-Accountancy: [Accountancy, Klanten Informatie, Administratiegegevens]
  • In een licentie met SE1063 - E-Clientenbeheer zonder SE1065 – E-Accountancy: [Financieel, Verslagen, Multi-administratiebeheer, Administratiegegevens]

Introductie

Via deze functie kunt u uw aanwezige administraties beheren en bewerken. Om dit te kunnen doen is het nodig dat de aanwezige administraties worden gekoppeld aan de relaties in uw beheers administratie. Om dit op een snelle en eenvoudige manier te kunnen uitvoeren is er de functie Zoeken: Administraties' beschikbaar in de werkbalk. Met deze functie kunt u snel de aanwezige administraties vinden en koppelen aan bestaande relaties of aan een nieuwe relatie.

U start de functie op door in het in de werkbalk de functie Bewerken ? Zoeken: Administraties aan te klikken.

  • De Zoeken administraties wizard wordt opgestart.
  • Klik op Volgende.
  • In dit scherm worden alle SQL-servers die aanwezig zijn in uw netwerk getoond. U kunt aangeven van welke server(s) u de administraties wilt gebruiken door deze aan te vinken.
  • Klik op Volgende.
  • In dit scherm worden alle aanwezige relaties waar nog geen administratie is gekoppeld getoond.
  • Klik op Volgende.
  • U komt nu in het laatste scherm van de wizard. Hierin beschikt u over de volgende kolommen en knoppen:

Kolommen

Knoppen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 06.782.263
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer