One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Assortiment gerelateerde opslagen

Introductie


Regelmatig worden in stuklijsten extra opslagen meegenomen teneinde additionele kosten zoals administratiekosten, kosten voor levering, etc. , voor het maken van een onderdeel in de administratie op te nemen. In Exact Globe Next is de mogelijkheid aanwezig om deze opslagen te relateren aan assortimenten.

 

Uitleg 

 

Opslagen worden onderhouden via [Productie, Inrichting, Opslagen]. Op het tabblad 'extra'  kan een opslagpercentage ingevuld worden. Wanneer dit opslagartikel in de structuur wordt opgenomen, zullen opslagkosten worden berekend in de kostprijs. U kunt deze ingeven via het pad [Productie, Inrichting, Structuur] op het tabblad 'opslagen'. U geeft de opslag in per bewerkingsstap. Wanneer u het veld stap leeg laat, dan geldt de opslag voor alle bewerkingsstappen.

 

De mogelijkheid wordt geboden om een opslag voor bepaalde assortimenten te laten gelden. Via het pad [Productie, Inrichting, Opslagen] kunt u aangeven voor welke assortimenten de opslag toegepast dient te worden.

 

 


Het gevolg van de koppeling aan een assortiment is, dat een opslag alleen berekend wordt over in de betreffende stuklijst opgenomen artikelen welke aan hetzelfde assortiment gekoppeld zijn.

 


Voorbeeld:

 

Onderdeel

Assortiment

aantal

kostprijs

totale kostprijs

Arbeidsuur X

Assortiment 1

2

15.00

30.00

Onderdeel A

Assortiment 1

10

8.00

80.00

Onderdeel B

-

8

5.50

13.50

Machine-uur Y

Assortiment 2

2,5

20.00

50.00

Onderdeel C

Assortiment 2

14

10.95

153.30

Onderdeel D

-

6

13.00

78.00

Opslag 10%

Assortiment 1

-

-

10% over kosten voor
onderdelen met assortiment 1

Opslag 5%

Assortiment 2

-

-

5% over kosten voor
onderdelen met assortiment 2

 

Opslag 10% = (kostprijs totale structuur * 10%) waarbij het assortiment is assortiment 1

                    = (30.00 + 80.00) * 10%

                    = 11,00

 

Opslag 5% = (kostprijs totale structuur * 5%) waarbij het assortiment is assortiment 2

                    = (50.00+ 153.30) * 5%

                    = 10,165

 

 

Gerelateerde onderwerpen

 

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 16.105.747
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 380  Attachment:
 Disclaimer