One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Kassa gebruikers aanmaken en onderhouden

Introductie:

Als u met E-POS wilt werken, dient u aan minimaal één medewerker de rol Vertegenwoordiger/Representative toe te kennen.

Uitleg van de velden

U kunt via menupad [Systeem, HR & Beveiliging, Medewerkers] het gebruikersonderhoud opstarten. 
In het selectiescherm dat wordt weergegeven selecteert u de gebruiker die u in de kassa wilt laten werken en kiest u 'Openen'.
Op het tabblad 'Rechten' van de gebruiker ziet u de rollen die van toepassing zijn op deze gebruiker.

U kunt nu de rol 'Vertegenwoordiger/Representative' toekennen door te klikken op . Het scherm 'Rollen' wordt weergegeven:

 

Selecteer de rol 'Vertegenwoordiger/Representative' en klik op 'Toevoegen'. De rol wordt toegevoegd aan deze persoon. Klik op 'Bewaren' om de wijzigingen op te slaan. De wijzigingen worden pas van kracht als u het programma afsluit en weer opstart.

Iedere kassier binnen E-POS dient de rol vertegenwoordiger te hebben. U kunt de rechten van de rol vertegenwoordiger wel helemaal naar eigen inzicht aanpassen.

Wanneer u met preset autorisatie wilt werken dan kunt een nieuwe rol aanmaken, bijvoorbeeld 'hoofdkassier' en deze rol toekennen aan de gebruikers die rechten hebben op deze geautoriseerde presets.

De gebruiker heeft ook rechten nodig op het magazijn welke aan de kassa is gekoppeld in 'onderhoud kassa' ([POS, Onderhouden, Kassa] tabblad Kassa). U kunt deze rechten toekennen door op de knop  te drukken op het tabblad 'Rechten' van de gebruiker.
U krijgt onderstaand scherm te zien. 

Druk op de knop  en voeg het gewenste magazijn toe.

Deze gebruiker kan zich nu in de kassa aanmelden

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.347.855
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer