One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Aanpassen van de salarisgegevens

Introductie

Via menupad [Salaris, Personeel, Aanpassen] kunt u in 1 keer voor meerdere werknemer een wijziging doorvoeren in de salarisgegevens van de werknemer. U kunt hier enkel de gegevens aanpassen die terug te vinden zijn in [Salaris, Personeel, Onderhouden, tabblad Salaris, knop Salarisgegevens].  

Uitleg van de velden

Boven in het scherm kunt u aangeven of u de salaris gegevens of het jaarloon wilt aanpassen. Afhankelijk van welke optie u hier selecteert beschikt u over verschillende velden in dit scherm

Salarisgegevens

Wanneer u boven in het scherm de optie 'Salarisgegevens' heeft geselecteerd beschikt u over de volgende velden:

Sectie Traject

Kostenplaats

U heeft hier de mogelijkheid aan te geven dat u voor één of een reeks van kostenplaatsen de wijzigingen door wenst te voeren. Standaard is 'Alle' aangevinkt.

Medewerker

U heeft hier de mogelijkheid aan te geven dat u voor één of een reeks van medewerkers de wijzigingen door wenst te voeren. Standaard is 'Alle' aangevinkt.

De voorgenomen wijziging (in te geven bij Sectie Gegevens wijzigen) wordt in dit geval enkel uitgevoerd voor werknemers die verloond worden met de Groene tabel.

Sectie Inclusief

Hier kunt u een selectie maken op de status van de medewerkers.

Sectie Gegevens wijzigen

Loonjaar

U dient hier het loonjaar aan te geven waarvoor u de wijzigingen wilt doorvoeren.

Periode

U heeft hier de mogelijkheid aan te geven dat u voor één of een reeks van periode de wijzigingen door wenst te voeren. Standaard is 'Alle' aangevinkt.

Extra criteria

U heeft hier de mogelijkheid om aan te geven of u extra criteria wilt meegeven voor selectie van de wijzigingen die u door wenst te voeren. Als u kiest voor 1 of hoger dan worden de onderstaande velden toegevoegd.

Kolomnaam 

In dit veld geeft u aan welke optie gewijzigd dient te worden. In dit geval wordt het veld Auto van de zaak uit de salarisgegevens , tabblad Jaarwerk aangepast.

Waarde

Hier geeft u de nieuwe waarde van de geselecteerde kolom in. Deze waarde wordt standaard bij de betreffende werknemers aangepast. In dit geval wordt de waarde van het veld Auto van de zaak uitgevinkt (voor alle werknemers die verloond worden met de groene tabel).

Sectie Sector

Kolomnaam 

In dit veld geeft u aan welke optie gewijzigd dient te worden. In dit geval wordt het veld Auto van de zaak uit de salarisgegevens , tabblad Jaarwerk aangepast.

Nieuwe waarde

Hier geeft u de nieuwe waarde van de geselecteerde kolom in. Deze waarde wordt standaard bij de betreffende werknemers aangepast. In dit geval wordt de waarde van het veld Auto van de zaak uitgevinkt (voor alle werknemers die verloond worden met de groene tabel).

Wanneer u hierna voor Start kiest, krijgt u het volgende overzicht van de te wijzigen gegevens. In dit scherm ziet u alle werknemers die voldoen aan de selectiecriteria. Ook ziet u de huidige waarde van de te wijzigen kolomgegevens (in dit geval hebben twee werknemers een auto van de zaak).

In de kolom 'Actueel' wordt de huidige waarde getoond, terwijl in de kolom 'Nieuw' ziet u de door u voorgestelde nieuwe waarde. Deze waarde kunt u per werknemer nog aanpassen. Tot slot kunt u in de kolom 'Wijzigen' aangeven of de waarde aangepast dient te worden. Standaard zijn de wijzigingen aangevinkt. U kunt dit in de kolom 'Wijzigen' aanpassen.

Met de knop kopiëren kunt u de waarden die in de kolom 'Actueel' staan kopiëren naar de kolom 'Nieuw'. Wanneer u hierna voor Bewaren kiest, worden de voorgestelde wijzigingen doorgevoerd in de administratie.

Tevens wordt hiervan wordt een overzicht afgedrukt. Eventueel kunt u met de knop 'Exporteren' het overzicht exporteren naar Microsoft Excel.

Jaarloon

Wanneer u boven in het scherm de optie 'Jaarloon' heeft geselecteerd beschikt u over de volgende velden.

Sectie Traject

Kostenplaats

U heeft hier de mogelijkheid aan te geven dat u voor één of een reeks van kostenplaatsen de wijzigingen door wenst te voeren. Standaard is 'Alle' aangevinkt.

Medewerker

U heeft hier de mogelijkheid aan te geven dat u voor één of een reeks van medewerkers de wijzigingen door wenst te voeren. Standaard is 'Alle' aangevinkt.

De voorgenomen wijziging (in te geven bij Sectie Gegevens wijzigen) wordt in dit geval enkel uitgevoerd voor werknemers die verloond worden met de Groene tabel.

Sectie Inclusief

Dit betreft een selectie op de status van de medewerkers. Wanneer u de optie 'Jaarloon' heeft geselecteerd zijn deze opties niet actief.

Sectie Gegevens wijzigen

Loonjaar

U dient hier het loonjaar aan te geven waarvoor u de wijzigingen wilt doorvoeren.

Periode

U heeft hier de mogelijkheid aan te geven dat u voor één of een reeks van periode de wijzigingen door wenst te voeren. Standaard is 'Alle' aangevinkt.

Datum

Hier kunt u een datumtraject opgeven waarbinnen de gegevens aangepast dienen te worden.

Op basis van voltijd

Middels deze optie kunt u aangeven dat

Rekening houden met 53e week

Wanneer er rekening gehouden dient te worden met een 53e week dient u deze optie aan te vinken.

Datumtraject ook gebruiken voor bepaling waarde salariscomponent

Als u deze optie aanvinkt, zal voor bepaling van de waarde gekeken worden naar de salariscomponent zoals deze tijdens het opgegeven datumtraject aan de medewerker gekoppeld is. Als deze optie niet aangevinkt is, zal voor de salariscomponent het bedrag uit de eerste periode van dit loonjaar gebruikt worden voor bepaling van de waarde.

Debruteren

Wanneer u gegevens wilt debruteren dient u deze optie aan te vinken. U kunt vervolgens bij de velden 'Debruteringsperc.' en 'Maximumbedrag' een percentage en een maximumbedrag opgeven.

Debruteringsperc.

Dit veld is alleen beschikbaar wanneer de optie 'Debruteren' is aangevinkt. Hier kunt u het percentage invullen.

Maximumbedrag

Dit veld is alleen beschikbaar wanneer de optie 'Debruteren' is aangevinkt. Hier kunt u het maximum bedrag invullen.

Sectie Beschikbare / Geselecteerd

In deze sectie kunt u de componenten selecteren. Aan de linkerzijde staan de beschikbare componenten en aan de rechterzijde de geselecteerde componenten. Middels de pijtjesknoppen kunt u de componenten van links naar rechts en terugverplaatsen. Met de pijltjesknoppen waarop één pijl staat kunt u het geselecteerde component verplaatsen. Met de pijltjesknopen waar twee pijltjes op staan kunt u alle componenten in één keer verplaatsen.

Wanneer u hierna voor Start kiest, krijgt u het volgende overzicht van de te wijzigen gegevens. In dit scherm ziet u alle werknemers die voldoen aan de selectiecriteria. Ook ziet u de huidige waarde van de te wijzigen gegevens.

In de kolom 'Actueel' wordt de huidige waarde getoond, terwijl in de kolom 'Nieuw' ziet u de door u voorgestelde nieuwe waarde. Deze waarde kunt u per werknemer nog aanpassen. Tot slot kunt u in de kolom 'Wijzigen' aangeven of de waarde aangepast dient te worden. Standaard zijn de wijzigingen aangevinkt. U kunt dit in de kolom 'Wijzigen' aanpassen.

Met de knop kopiëren kunt u de waarden die in de kolom 'Actueel' staan kopiëren naar de kolom 'Nieuw'. Wanneer u hierna voor Bewaren kiest, worden de voorgestelde wijzigingen doorgevoerd in de administratie.

Tevens wordt hiervan wordt een overzicht afgedrukt. Eventueel kunt u met de knop 'Exporteren' het overzicht exporteren naar Microsoft Excel.

Gerelateerde Onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 04.291.958
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer