One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Kostenverdeling aanmaken en onderhouden

Introductie

Introductie

Aan elke kostenplaats kunt u via [Systeem, Financieel, Kostenplaatsen/kostendragers, Kostenverdeling] een doorverdelingsniveau toewijzen. Er wordt een selectiescherm weergegeven met informatie over de bestaande kostenplaatsen. Op basis hiervan kunt u de kostenplaats selecteren waarvan u de kosten wilt doorverdelen naar kostenplaatsen van een hoger niveau.

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.449.641
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer