One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Preset autorisatie

Introductie

Middels preset-autorisatie is het mogelijk om per preset aan te geven door welke kassiers deze functie mag worden uitgevoerd. Zo is het bijvoorbeeld niet wenselijk dat elke kassier een bon mag laten vervallen maar dat alleen de hoofdkassier dit kan.
 

Uitleg

Bij het onderhoud van de presets [POS, Onderhouden, Presets] kunt u aangeven door welke rol deze preset uitgevoerd mag worden (zie onderstaand scherm). Deze rol koppelt u aan de gebruikers/kassiers waarvan u wilt dat deze de preset mogen uitvoeren.Wanneer een kassier een preset wil uitvoeren waar hij/zij geen rechten op heeft, wordt verzocht om een kassier die wel de autorisatie heeft om deze preset uit te voeren. 

Voorbeeld: 
U heeft 2 kassiers waarvan alleen kassier1 een bon mag laten vervallen.
 

  • U maakt een rol Hoofdkassier aan.
  • Kassier1 krijgt de rollen Representative (anders kan deze de kassa niet starten) en Hoofdkassier
  • Kassier2 krijgt de alleen de rol Representative
  • U maakt de preset Bon vervalt aan en bij het veld fiattering selecteert u Hoofdkassier.
  • Wanneer kassier2 in de kassa een bon wil laten vervallen dan verschijnt de volgende melding: "Moet een andere kassier deze preset uitvoeren?"

  • druk op 'Nee' voor een andere preset  
  • druk op 'Ja' , onder in beeld wordt gevraagd om een andere kassier te selecteren die wel voldoende rechten heeft.


     
  • Vervolgens kan kassier2 verder werken.

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.454.522
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer