One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Wanneer wordt er een kind productieorder aangemaakt?

Naast een 'standaard' productieorder waarin één samengesteld artikel is ingevoerd heeft u ook de volgende mogelijkheden:

Zodra u één van de bovenstaande opties invoert worden er meerdere productieorders aangemaakt. Te weten een moeder productieorder en een kind productieorder. De moeder productieorder krijgt het eerstvolgende nummer zoals gedefinieerd in de productieordernummering instellingen. De kinderen krijgen ook hetzelfde productieordernummer, echter gevolgd door positie 13 t/m 16 uit de productieordernummeringinstellingen. Deze posities zijn de numerieke posities voor kindproductieorders, suborders en gesplitste productieorders en kunt u echter niet via de instellingen definiëren, maar worden automatisch toegekend bij het aanmaken van kind-, sub- en gesplitste productieorders. Deze functionaliteit geldt dan ook voor suborders en voor gesplitste productieorders.

Meerdere samengestelde artikelen in één productieorder

Voorbeeld:
Productieorder PRO0400059836 wordt ingevoerd voor de samengestelde artikelen DB4000, DB2000 en DB1000. Dit is de moederproductieorder. De volgende kind productieorders worden vervolgens aangemaakt:

 • PRO0400059836.001 voor samengesteld artikel DB4000
 • PRO0400059836.002 voor samengesteld artikel DB2000
 • PRO0400059836.003 voor samengesteld artikel DB1000

Via de selectie optie Tonen 'Moeder' en Tonen 'Alle' in [Productie, Invoer, Productieorders] kunt u een selectie maken op moeder- of kind productieorder. Zodra u kiest voor 'Moeder' wordt alleen de moeder productieorder zichtbaar. Volgens bovenstaand voorbeeld is dit productieorder PRO0400059836. Als u de moeder productieorder opent ziet u beide samengestelde artikelen in de productieorder.
Zodra u kiest voor 'Alle' worden alleen de kind productieorders zichtbaar.

Suborders genereren

Als de te produceren productieorder één of meer regels bevat die maakdelen bevatten, kunt u afzonderlijke productieorders aanmaken voor deze maakdelen. Wanneer u een maakartikel speciaal produceert voor deze productieorder, kunt u een suborder aanmaken voor het tussenproduct. Deze functionaliteit is alleen beschikbaar indien de module E-Speciaalorder in uw Exact Globe licentie aanwezig is.

U maakt een productieorder PR0400043688 aan voor 1 stuk eindartikel A. Eindartikel A heeft een stuklijst met artikel B en artikel C. Artikel B heeft zelf ook weer een stuklijst van de artikelen D en E. Voor artikel B maakt u vervolgens een suborder aan. Het resultaat is als volgt:

 • Bij de optie 'Tonen' in [Productie, Invoer, Productieorders] is de optie 'Moeder' geactiveerd:
  Nu wordt productieorder de moeder PR0400043688 zichtbaar. Zodra u deze order opent ziet u eindartikelen A in de kopregel van de productieorder. In de subregels zijn alle onderdelen zichtbaar, naast de onderdelen B en C dus ook de onderdelen D en E uit de suborder van artikel B
 • Bij de optie 'Tonen' in [Productie, Invoer, Productieorders] is de optie 'Alle' geactiveerd:
  Nu worden er twee productieorders getoond. PR0400043688 voor artikel A en PR0400043688.001 voor artikel B.

Productieorders splitsen

Voordat u de productieorder in productie neemt, dienen alle benodigde onderdelen in voorraad te zijn. Als niet alle onderdelen tijdig op voorraad zijn, kunt u de productieorder splitsen zodat alleen het eindproduct waarvoor materialen beschikbaar zijn, wordt geproduceerd. Het is nuttig om een grote productieorder te splitsen als deze niet in de nabije toekomst hoeft te worden geleverd.

Voorbeeld
U maakt een productieorder PR0420300203 aan voor 10 stuks.
U wilt 6 artikelen nu produceren en de rest op een latere datum, dus u splitst de order. Het resultaat is als volgt:

 • Bij de optie 'Tonen' in [Productie, Invoer, Productieorders] is de optie 'Moeder' geactiveerd:
  Nu wordt productieorder de moeder PR0420300203 zichtbaar. Zodra u deze order opent ziet u twee regels voor de eindartikelen. Eén regel van 6 stuks en één regel van 4 stuks.
 • Bij de optie 'Tonen' in [Productie, Invoer, Productieorders] is de optie 'Alle' geactiveerd:
  Nu worden er twee productieorders getoond. PR0420300203 met één regel voor het eindartikel van 6 stuks en PR0420300203.001 één regel voor het eindartikel van 4 stuks.

Zodra de kinderprojecten zijn afgehandeld wordt het moederproject niet automatisch afgehandeld. Het moederproject kunt u via menu [Productie, Te verwerken, Afhandelen] afhandelen.

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 09.214.563
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer