One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Administratiegegevens / Clientenbeheer

Menupad

  • In een licentie met SE1063 - E-Clientenbeheer en SE1065 – E-Accountancy: [Accountancy, Klanten Informatie, Administratiegegevens]
  • In een licentie met SE1063 - E-Clientenbeheer zonder SE1065 – E-Accountancy: [Financieel, Verslagen, Multi-administratiebeheer, Administratiegegevens]

Introductie

Via deze functie bent u in staat om vanuit een (standaard) administratie al uw cliënten (debiteuren) te koppelen aan de cliëntenadministraties die u onderhoudt. Hierdoor fungeert de standaardadministratie als een soort cockpit, vanwaar alle cliëntenadministraties kunnen worden beheerd. Om gebruik te kunnen maken van deze functionaliteit dient de module E-Cliëntenbeheer in uw licentie opgenomen te zijn.

Naast de diverse extra opties biedt de module E-Cliëntenbeheer de volgende voordelen:

  • Volledig inzicht in status en voortgang van alle gekoppelde administraties
  • Centraal beheer van de databases, zoals het bijwerken van meerdere databases tegelijk naar een hogere batch/release/product update
  • Centraal beheer van de back-ups, zoals het aanmaken van meerdere back-ups tegelijk.
  • Beheer stamgegevens via standaard rekeningschema's
  • Benchmarking via XBRL
  • Integratie met financiële administratie en relatiebeheer

Om gebruik te maken van deze mogelijkheid dient u ervoor te zorgen dat er een debiteur aanwezig is (voor de relatie waarvoor u de administratie wilt koppelen). Deze debiteur kunt u aanmaken via [Financieel, Debiteuren, Onderhouden]. Vervolgens selecteert u hier deze debiteur en klikt vervolgens op  Nieuw om de administratie van deze relatie aan de debiteur te koppelen (U kunt dan een bestaande reeds teruggelezen administratie selecteren of een nieuwe administratie voor die relatie aanmaken).

Velden

Kolommen

Pictogrammen

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 06.855.118
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer