One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Buitenlandse betalingen

Introductie

U kunt met verschillende Nederlandse banken telebankieren. Bij het doorlopen van het proces van elektronisch bankieren heeft u te maken met een exportformaat (bij het fiatteren en verwerken van betalingen) en een importformaat (bij bankafschrift importeren). Niet elke bank ondersteunt hetzelfde formaat. Voor binnenlandse en buitenlandse betalingen worden niet dezelfde formaten ondersteund.


 

Uitleg van de velden

Voor buitenlandse betalingen wordt een ander bestand aangemaakt dan voor binnenlandse betalingen. Daarom is het belangrijk te weten wanneer er sprake is van een buitenlandse betaling. In de onderstaande drie gevallen is sprake van een buitenlandse betaling:

  1. Betaling van een post in een valutasoort anders dan de valuta van het land waarin de bankrekening gehouden wordt (Nederlandse rekening = Euro maar een Britse rekening = GBP)
  2. Betaling naar een buitenlandse bank of debiteur/crediteur met een buitenlandse bankrekening.
  3. Betaling naar een buitenlandse debiteur/crediteur met een binnenlandse bankrekening, waarbij het te ontvangen/betalen bedrag hoger ligt dan het bedrag "vrijgrens DNB", ingevuld in de instellingen Elektronisch Bankieren bij de limiet buitenlandse betaling. Of een bankrekening als 'binnenlands' wordt gezien is tevens afhankelijk van de landcode die op het tabblad 'Adres' Bij het onderhoud van de bankrekening wordt gekoppeld. Heeft u aan een buitenlandse crediteur een bankrekening van het type 'NL', of 'PB' gekoppeld, maar er is geen landcode gevuld bij de betreffende rekening, dan wordt toch een buitenlands betaalbestand aangemaakt. In dat geval dient u bij de bankrekening ook de landcode 'NL' te koppelen. 

Buitenlands in dit verband betekent dat het betrekking heeft op een ander land dan het land waarin de rekening wordt gehouden.

Met de module E-Elektronisch bankieren kunt u buitenlandse betalingen verrichten. Wanneer u echter betalingen wilt uitvoeren vanaf een eigen buitenlandse bankrekening, dient u over de module E-Betaal Buitenland te beschikken.

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.310.094
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer