One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Doorverdelen van Additionele kosten

Introductie

U kunt met de module E-Voorraad via [Voorraad, Magazijnbeheer, Additionele kosten] additionele kosten opnemen in de voorraadwaarde. Nadat u heeft bepaald welke kosten aan een ontvangst moeten worden toegekend, kunt u de ontvangst(en) selecteren en de verdere stappen uitvoeren.

 

Uitleg van de velden

Sectie Optie

U kunt hier kiezen voor het doorverdelen van de additionele kosten of het ongedaan maken van de doorverdeling via de keuze 'Niet toegewezen'. Indien u kiest voor 'Niet toegewezen' krijgt u vervolgens de keuze uit een negatieve of positieve saldo toewijzing. Indien een hoger bedrag, dan op de additionele kosten factuur staat, is doorverdeeld spreken we van een negatieve balans. Indien een additionele kosten factuur geheel of gedeeltelijk is doorverdeeld spreken we van een positieve balans.

In dit document wordt het doorverdelen (methode 'Doorverdeling') beschreven.

Sectie Selectie

Leverancier
Hier kunt u een leverancier of een range van leveranciers aangeven waarvan u de kostenboeking wilt zien.

Bestelling
Hier kunt u de bestelling of een reeks van bestellingen selecteren waarvan u de ontvangsten wilt zien.

Uw ref.
Hier kan een 'uw referentie' of een reeks van referenties worden ingegeven van de boekingen die getoond dienen te worden.

Onze ref.
Hier kunt u een 'onze referentie' of een reeks van referenties ingeven waarvoor de boekingen getoond dienen te worden.

Projecten
Als de kosten geboekt zijn op een project, kunt u hier het betreffende project of een reeks van projecten ingeven

GB-rekening
Hier kunt u een grootboekrekening of een reeks van grootboekrekeningen ingeven waarop de kosten geboekt zijn. Dit zijn grootboekrekeningen van het type winst en verlies.

Dagboek
Hier kunt u een dagboek of een reeks van dagboeken selecteren waarin de kosten geboekt zijn.

Mutatiedatum
Hier kunt u een mutatiedatum of een reeks van data ingeven waarop de kosten geboekt zijn.

Sectie Additionele kosten

In deze sectie worden de additionele kosten getoond die voldoen aan de opgegeven criteria. Hier worden alleen boekingen getoond die zijn gemaakt in het inkoopboek en memoriaal, die geboekt zijn op een kostenrekening en waarvan het soort transactie 'Inkoopfactuur' of 'Creditfactuur inkoop' is. Onder de kolom 'Datum' wordt de datum of rapportagedatum van de boeking getoond. Dit is afhankelijk van de instelling 'Controle: Afgesloten perioden' in menupad [Systeem, Algemeen, Instellingen, Algemene-instellingen]. Wanneer de rapportagedatum is geselecteerd, is het onderstaande van toepassing in het scherm 'Additionele kosten - Toe te wijzen/Niet toegewezen':

  • De controle op een afgesloten periode zal gebaseerd zijn op de rapportagedatum van de facturen. De boekingen met een rapportagedatum die in een afgesloten periode vallen zullen niet getoond worden.
  • De datum die getoond wordt onder de kolom 'Datum' betreft de rapportagedatum van de boekingen.

U kunt in deze sectie inkoopfactuur/kosten selecteren die u wilt doorverdelen. Nadat u de betreffende kosten heeft gemarkeerd kunt u met de knop 'Doorgaan' verdergaan waarna u de geselecteerde kosten kunt toewijzen aan ontvangstboekingen.

Onder in het scherm heeft u de beschikking over de volgende knoppen.

Actualiseren
Hiermee kunt u het scherm verversen na het aanpassen van de criteria.

Onze ref.
Middels deze knop kunt u doorzoomen op de betreffende 'Onze referentie'.

Doorgaan
Nadat u de kostenboeking heeft gekozen die u wilt doorverdelen kunt u nu doorzoomen naar het scherm waar u de ontvangsten kunt selecteren waarover de kosten verdeelt moeten worden.

Terug
Hiermee keert u terug naar het vorige scherm.

Sluiten
Hiermee sluit u het scherm en keert u terug naar het hoofdmenu.

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 07.310.556
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer