One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Invoeren van tellingen

Introductie

Op een moment kan het voor komen dat de werkelijke voorraad in het magazijn niet meer overeenkomt met de voorraadpositie in de administratie. Om dit recht te trekken kunt u een correctietelling uitvoeren. Dit kunt u doen via [Voorraad, Magazijnbeheer, Tellingen]. In het eerste scherm kunt u een aantal selectiecriteria invoeren, waarmee u bestaande tellingen kunt bekijken.

De wijze waarop tellingen verwerkt worden binnen de administratie is afhankelijk van de gehanteerde voorraadwaarderingsmethode. Wanneer u werkt met Classic VVP of Gemiddelde Inkoopprijs zullen tellingen standaard tegen de kostprijs uit het artikelbestand geboekt worden. Werkt u met Fifo, Lifo of VVP, zal een telling altijd tegen waarde nul geboekt worden.
Voor laatstgenoemde waarderingsmethoden zal een telling derhalve uitsluitend invloed hebben op uw voorraadaantallen. Wanneer u wenst dat de waarde eveneens wordt aangepast, kunt u een voorraadwaardering uitvoeren.
Onderstaand de journaalpost welke wordt gemaakt naar aanleiding van een ingevoerde telling. Zoals aangegeven worden alleen bij de methodes GIP en Classic VVP waarden gevuld in de boeking.
 

Rekening Aantal Debet Credit
Voorraad 12 0  
Aan Kostprijs Verkopen 12   0

Velden

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.301.587
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer