One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Afschriften toewijzen

Introductie

U kunt afschriften toewijzen via [Cash flow, Invoer, Cash flow]. Wanneer u een afschrift importeert of boekt, kan het voorkomen dat u niet weet van wie u een bedrag heeft ontvangen, of aan wie u een bedrag heeft betaald. Ook kan het voorkomen dat het afschrift niet automatisch kan worden toegewezen. U wilt natuurlijk wel dit afschrift of de betreffende afschriftregels boeken. In de huidige bankapplicatie is dit geen probleem. Door geen debiteur of crediteur in te vullen, wordt de regel of het afschrift 'Niet toegewezen'. Dit betekent dat het afschrift of de regel naar een 'niet toegewezen' rekening wordt geboekt. Op een later tijdstip kunt u vervolgens de regel of het afschrift wel aan een debiteur of crediteur toewijzen, door gebruik te maken van deze mogelijkheid. Het afschrift of de betreffende regel krijgt dan de status 'Toegewezen' en de boeking wordt aangepast om deze wijziging weer te geven. Er wordt dus geen extra boeking aangemaakt, maar de betreffende boeking wordt aanpast met de 'betere' informatie.

U kunt het menu 'Toewijzen' opstarten via [Cash flow, Invoer, Cash flow], [Cash flow, Invoer, Toe te wijzen], of [Cash flow, Invoer, Af te letteren]. Hier kunt u een transactie aanmaken ('Nieuw') of aanpassen ('Bewerken'). In de transactie kiest u vervolgens voor de optie 'Zoeken'. U ziet dan scherm verschijnen dat hieronder wordt beschreven.

Het toewijsscherm kent een standaard en een geavanceerde opbouw. Het geavanceerde scherm kan worden ingeschakeld door in de grootboekinstellingen de optie 'Scherm toewijzen: Geavanceerde modus' aan te vinken. De 'Velden (standaard)' beschrijft de situatie zonder vinkje bij de geavanceerde modus in de grootboekinstellingen. De sectie 'Velden (Scherm toewijzen: Geavanceerde modus)' beschrijft de situatie waarbij er een vinkje is geplaatst bij de geavanceerde modus in de grootboekinstellingen.

Velden (standaard)

Velden (Scherm toewijzen: Geavanceerde modus)

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.310.917
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer