One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Hoe werken gebruikers en rechten?

Nadat de administratie is aangemaakt, heeft slechts één persoon toegang tot de administratie. Hoe u de overige gebruikers toegang kunt geven, is afhankelijk van hoe het programma is geïnstalleerd. Er zijn twee manieren om te installeren: op een werkstation (Single-user) die niet is aangesloten op een netwerk of in een netwerkomgeving (Multi-user).

Netwerkomgeving (Multi-user)
De enige gebruikers die in een administratie kunnen zijn gevalideerde netwerkgebruikers die aangemaakt zijn in het programma. Tijdens het openen van een administratie (SQL-database) wordt automatisch de naam van de netwerkgebruiker ingevuld in het veld ‘Gebruiker’. Dit veld kan niet gewijzigd worden.

Via deze methode kan er nooit een administratie geopend worden zonder dat er een gebruiker is aangemaakt in zowel het programma als op de ‘Domain Controller’ (Server).

Werkstation (Single-user)
Wanneer het programma als stand-alone versie wordt geïnstalleerd op een werkstation met een ondersteund besturingssysteem , zal de lokale gebruiker aangemaakt worden tijdens het aanmaken van een administratie. De naam van de lokale gebruiker zal automatisch worden ingevuld in het veld 'Gebruiker' tijdens het openen van een administratie. Dit veld kan niet gewijzigd worden.

Toekennen van de rechten
De rechtenstructuur wordt afgehandeld via 'rollen'. Aan een rol worden rechten toegekend en gebruikers worden aan deze rol gekoppeld. Als een gebruiker aan meerdere rollen is gekoppeld, zullen de rechten worden gecumuleerd. Op deze manier worden er geen rechten meer direct aan de gebruiker toegekend.

Tijdens het aanmaken van een administratie (database) wordt automatisch de naam van de (netwerk)gebruiker als administrator voor deze administratie aangemaakt. Middels deze administrator kunnen gebruikers en rollen worden aangemaakt en onderhouden.

Aanmaken gebruikers
Nieuwe gebruikers kunnen aangemaakt worden in menupad: [Systeem, HR, Beveiliging, Medewerkers], via [HR, Personeel onderhouden] of via menupad [Salaris, Personeel onderhouden]. Klik op de button 'Nieuw' om een gebruiker aan te maken.

Via het tabblad Rechten kan deze gebruiker aan één of meerdere rollen gekoppeld worden. U kunt de gebruikers ook bij het onderhouden van de rollen toekennen.

Let op : gebruikers dienen ook aangemaakt te zijn in de 'Domain Controller'. Hiervoor kunt u uw systeembeheerder raadplegen.

Aanmaken rollen
Standaard zal een aantal rollen worden aangemaakt. U kunt deze rollen gebruiken of nieuwe aanmaken. Om een nieuwe rol aan te maken klikt op [Systeem ,HR, Resources, Rollen]. Klik op de button 'Nieuw'.

Op het tabblad Gebruikers kunnen de gebruikers worden toegevoegd voor wie de rol bedoeld is. Via het tabblad Rechten kunnen de rechten gedefinieerd worden voor de Rol.


Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.500.758
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer