One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Batch vernummeren

Introductie

U kunt gegevens vernummeren. Bij het onderhoud van de verschillende stamgegevens kunt u middels de knop 'Vernummer' de stamgegevens vernummeren. Dit vernummeren bij het onderhoud van de stamgegevens gebeurt altijd één voor één, waardoor het vernummeren tijdrovend kan zijn. Wanneer u meerdere stamgegevens wenst te vernummeren is het mogelijk om het vernummeren in een batch uit te voeren. U kunt hier een aantal gegevens gelijkertijd vernummeren door deze vooraf te selecteren. Deze functionaliteit vindt u onder [Systeem, Algemeen, Vernummer]. Het voordeel is dat u nu in één applicatie diverse gegevens tegelijkertijd kunt vernummeren, waardoor het vernummeren minder tijd in beslag neemt.

Velden

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 09.952.688
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer