One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Werking condities

Introductie

Introductie

U kunt condities toekennen aan verkooporders en verkoopfacturen. Condities worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  1. kredietbeperkingen en betalingskortingen
  2. opslagbedragen
  3. opslag- en kortingspercentages

U kunt deze betalingscondities, kortingen en opslagen voor een verkooporder en een verkoopfactuur invoeren in het scherm Korting / Opslagen. Dit scherm wordt geopend op het moment dat u een verkooporder of verkoopfactuur afsluit. In een verkooporder kunt u dit scherm ook opvragen door middel van de knop 'Specifiek' in het verkoopordergegevens-gedeelte.

 

Uitleg

Kredietbeperkingen en betalingscondities
Via [Systeem, Financieel, Betalingscondities] kunt u kredietbeperkingen en betalingscondities aanmaken . Als u de betalingsconditie bewaart, wordt automatisch een conditie gegenereerd/aangepast met dezelfde code.

In het scherm 'Betalingscondities' moet u in het veld 'Artikelgroep' een artikelgroep selecteren. Dit is een verplicht veld. De grootboekrekeningen uit deze artikelgroep worden gebruikt bij het automatisch genereren/aanpassen van de conditie. De conditie zal het attribuut 'Afdrukken (Order)' hebben en hetzelfde percentage gebruiken als de betalingsconditie. Als u een conditie dat aan een betalingsconditie is gekoppeld, in een verkooporder of verkoopfactuur gebruikt, heeft deze conditie betrekking op alle orderregels ongeacht de artikelgroep van de artikelen.

U kunt maximaal één betalingsconditie van het type betalingskorting en één betalingskorting van het type kredietbeperking selecteren. In het scherm Korting / Opslagen wordt standaard de conditie geselecteerd van de ingevoerde betalingsconditie in de verkoopfactuur of verkooporder. Eventueel kunt u deze conditie verwijderen en een ander selecteren.


Opslagbedragen
Condities kunnen ook worden gebruikt om order- en artikelgerelateerde vaste opslagen door te berekenen in de order aan de klant. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan provisies, verwijderingsbijdragen en belastingen die moeten worden doorberekend. Het is niet mogelijk om vaste kortingsbedragen in te geven.

Deze condities kunt u zelf aanleggen in het menu [Order, Artikelen, Condities ]. Deze condities zijn niet gekoppeld aan een betalingsconditie en hebben een vast bedrag bij verkoopprijs en kostprijs in plaats van een percentage op het tabblad Extra. Als er wel een percentage staat, wordt dit percentage gebruikt en worden de vaste bedragen genegeerd.

Het aantal is altijd één en u kunt in een verkoopfactuur of verkooporder meerdere condities van dit type selecteren. Of de conditie wordt afgedrukt op de factuur, is afhankelijk van het attribuut 'Afdrukken (Order)'. Als u deze optie aanvinkt, wordt de conditie afgedrukt. Als u deze optie uitvinkt, wordt de conditie niet afgedrukt. Deze instelling vindt u bij het onderhouden van uw condities, tabblad Basis, sectie 'Attributen'.

Opslag- en kortingspercentages 
Condities kunnen ook worden gebruikt om order- en artikelgerelateerde procentuele opslagen en kortingen door te berekenen in de order aan de klant. In plaats van vaste opslag- en kortingsbedragen wordt gebruikgemaakt van opslag- en kortingspercentages. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan provisies, verwijderingsbijdragen en belastingen die moeten worden doorberekend. Deze condities kunt u zelf aanleggen in het menu [Order, Artikelen, Condities ]. Deze condities zijn niet gekoppeld aan een betalingsconditie en hebben geen vast bedrag bij verkoopprijs en kostprijs, maar een percentage op het tabblad Extra. Anders dan bij de condities, die gekoppeld zijn aan een betalingsconditie, bepaalt het assortiment van deze conditie welke orderregels uit de order worden meegenomen in de berekening van de opslag of korting. Alleen de orderregels met hetzelfde assortiment als het assortiment van de conditie worden meegenomen in de berekening.

Het aantal is altijd één en u kunt in een verkoopfactuur of verkooporder meerdere condities van dit type selecteren. Of de conditie wordt afgedrukt op de factuur, is afhankelijk van het attribuut 'Afdrukken (Order)'. Als u deze optie aanvinkt, wordt de conditie afgedrukt. Als u deze optie uitvinkt, wordt de conditie niet afgedrukt. Deze instelling vindt u bij het onderhouden van uw condities, tabblad Basis, sectie 'Attributen'.

 

Gerelateerde onderwerpen

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.993.294
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer