One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Overzicht Componenten

Introductie

Door middel van het overzicht 'Componenten' krijgt u inzicht in de hoogte van de componenten per werknemer. U vindt het verslag in het menu [Salaris, Verslagen, Componenten]. Het overzicht vraagt u op voor een specifiek loonjaar.

Uitleg van de velden

Sectie Traject

Loonjaar
U dient hier het loonjaar te selecteren waarvoor u het overzicht wilt opvragen.

Kostenplaats
U kunt hier de kostenplaats, een reeks kostenplaatsen of alle kostenplaatsen selecteren. Alleen de medewerkers waaraan de geselecteerde kostenplaatsen zijn gekoppeld, worden getoond.

Kostendrager
U kunt hier de kostendrager, een reeks kostendragers of alle kostendragers selecteren. Alleen de medewerkers waaraan de geselecteerde kostendragers zijn gekoppeld, worden getoond.

Medewerker
U kunt hier de werknemer, een reeks werknemers of alle werknemers selecteren.

Hoofdlocatie
Met deze optie kunt u een selectie maken op een hoofdlocatie, een reeks hoofdlocaties of alle hoofdlocaties. Alleen de medewerkers waaraan de geselecteerde hoofdlocaties zijn gekoppeld, worden getoond. 

Periode
U kunt hier de periode, een reeks perioden of alle perioden selecteren.

Component
U kunt hier het component, een reeks componenten of alle componenten selecteren.

Middels de knop 'Componenten' kunt u verschillende componenten selecteren. Deze componenten hoeven dan niet opeenvolgend te zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld de component met de code 13EMRES en VAKTDL selecteren. Het volgende scherm verschijnt wanneer u op de knop 'Componenten' heeft geklikt.

Financiële componenten
Als u deze optie aanvinkt worden de financiële componenten getoond, zoals salaris.

Inhouding
Als u deze optie aanvinkt worden componenten van type 'Inhouding' getoond. Bij dit type componenten kunt u denken aan pensioencomponenten.

Belasting
Als u deze optie aanvinkt worden de componenten die gerelateerd zijn aan af te dragen belasting getoond. U kunt hierbij denken aan eindheffing spaarloon en arbeidskorting, maar ook aan loonbelasting en premie volksverzekeringen.

Reserveringen
De componenten van type 'Reservering' worden getoond als u deze optie aanvinkt, zoals vakantiegeld reservering en uitbetaling vakantiegeld.

Bankrekeningen
De componenten die gerelateerd zijn aan bankrekeningen worden getoond als u deze optie aanvinkt. U kunt hierbij denken aan de componenten van type 'Extra bankrekening'.

Onderaan dit scherm staan de volgende knoppen:

Selecteren
Als u op deze knop klikt kunt u een component selecteren. De geselecteerde componenten worden dan getoond in het verslag componenten.

Alles selecteren
Middels deze knop kunt u alle componenten die getoond worden in één handeling selecteren.

Sluiten
Middels deze knop kunt u het scherm sluiten.

Onderin het scherm heeft u de onderstaande knoppen:

Start
Door te kiezen voor de knop 'Start', opent u het verslag componenten.

Sluiten
Met deze knop keert u terug in het menu.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.438.700
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer