One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Logistiek afstemmen van ontvangsten en facturen in verschillende boekjaren

Introductie

In het document over afstemmen leest u dat afstemmen zowel gevolgen voor de waarde op ‘Nog te ontv. facturen / goederen–rekening' als voor waarde van de ‘Inkooprekening' heeft. Voor het afstemmen heeft u in principe zowel de ontvangst als de inkoopfactuur nodig. Wat u kunt doen, als u ontvangsten heeft waarvoor u nog geen inkoopfactuur heeft ontvangen of inkoopfacturen waarvan de goederen nog niet zijn ontvangen, maar u wilt wel de cijfers van 2006 definitief rapporteren, leest u in dit document.

Uitleg

Om er voor te zorgen dat de cijfers van 2006 niet worden beïnvloed door het afstemmen in 2007, is in de meeste gevallen noodzakelijk om de periodes in 2006 af te sluiten. Met behulp van een aantal voorbeelden worden de mogelijkheden uitgelegd:

  1. Ontvangst in 2006/ Factuur in 2007 en periodes in 2006 niet afgesloten.
  2. Ontvangst in 2006/ Factuur in 2007 en periodes in 2006 wel afgesloten.
  3. Ontvangst in 2007/ Factuur in 2006 en periodes in 2006 niet afgesloten.
  4. Ontvangst in 2007/ Factuur in 2006 en periodes in 2006 wel afgesloten.
  5. Ontvangst in 2006/ Factuur in 2006 en periodes in 2006 niet afgesloten.
  6. Ontvangst in 2006/ Factuur in 2006 en periodes in 2006 wel afgesloten.

Let op: Als u voorraadwaarderingsmethode Lifo of Fifo is, dan heeft het afsluiten van periodes geen invloed op het afstemmen. Bij deze twee methodes is het voor een goede waardering noodzakelijk om alle ontvangsten af te stemmen ook al vallen deze in een afgesloten periode.

Wanneer de periode van de ontvangst gesloten is en de inkoopprijs afwijkt van de prijs uit de inkoopfactuur wordt er automatisch een memoriaalboeking aangemaakt voor het verschilbedrag.

Wanneer de periode waarin de automatische memoriaalboeking is aangemaakt inmiddels is gesloten, dan verschijnt bij het bewerken van de inkoopboeking de volgende melding: "Dagboek is afgesloten voor deze boekingsperiode". Met hierbij het dagboek jaar en periode dat het betreft. Om de inkoopboeking te kunnen bewerken dient u dan eerst de betreffende periode te openen.

Wanneer de periode waarin de automatische memoriaalboeking is aangemaakt inmiddels is gesloten, dan verschijnt bij het vervallen of verwijderen van de inkoopboeking de volgende melding: "Niet toegestaan - Dagboek is afgesloten voor deze boekingsperiode". Met hierbij het dagboek jaar en periode dat het betreft. Om de inkoopboeking te kunnen laten vervallen of verwijderen dient u dan eerst de betreffende periode te openen.

 

Ad 1: Ontvangst in 2006/ Factuur in 2007 en periodes in 2006 niet afgesloten.

Op het rapportagemoment 31/12/2006 kunt u de ontvangst nog niet afstemmen omdat de inkoopfactuur nog niet is ontvangen. Als u de periodes in 2006 niet afsluit, dan worden de ontvangstboekingen van 2006 aangepast als u na het ontvangen van de inkoopfactuur in 2007 gaat afstemmen.

De journaalpost van de ontvangst in 2006 ziet er als volgt uit:

Rekening

Datum

Debet

Credit

Inkoop

5/12/2006

100

 

Nog te ontv. facturen / goederen

5/12/2006

 

100

De journaalpost van de inkoopfactuur in 2007 ziet er als volgt uit:

Rekening

Datum

Debet

Credit

Nog te ontv. facturen / goederen

9/01/2007

120

 

Crediteuren

9/01/2007

 

120

Na afstemmen op 9/01/2007 ziet de journaalpost van de ontvangst er als volgt uit:

Rekening

Datum

Debet

Credit

Inkoop

5/12/2006

120

 

Nog te ontv. facturen / goederen

5/12/2006

 

120

 

Ad 2: Ontvangst in 2006/ Factuur in 2007 en periodes in 2006 wel afgesloten.

Op het rapportagemoment 31/12/2006 kunt u de ontvangst nog niet afstemmen omdat de inkoopfactuur nog niet is ontvangen. Als u de periodes in 2006 wel afsluit, dan worden de ontvangstboekingen van 2006 niet aangepast als u na het ontvangen van de inkoopfactuur in 2007 gaat afstemmen.

De journaalpost van de ontvangst in 2006 zag er als volgt uit:

Rekening

Datum

Debet

Credit

Inkoop

5/12/2006

100

 

Nog te ontv. facturen / goederen

5/12/2006

 

100

De journaalpost van de inkoopfactuur in 2007 ziet er als volgt uit:

Rekening

Datum

Debet

Credit

Nog te ontv. facturen / goederen

9/01/2007

120

 

Crediteuren

9/01/2007

 

120

Na afstemmen op 10/01/2007 ziet de journaalpost van de ontvangst er nog steeds als volgt uit:

Rekening

Datum

Debet

Credit

Inkoop

5/12/2006

100

 

Nog te ontv. facturen / goederen

5/12/2006

 

100

Het verschilbedrag wordt automatisch op 10/01/2007 weggeboekt:

Rekening

Datum

Debet

Credit

Inkoop

10/01/2007

20

 

Nog te ontv. facturen / goederen

10/01/2007

 

20

 

Ad 3: Ontvangst in 2007/ Factuur in 2006 en periodes in 2006 niet afgesloten.

Bij het afstemmen, worden alleen ontvangsten aangepast op basis van inkoopfacturen. Het afstemmen is in dit geval dus niet van invloed op de jaarcijfers van 2006.

De journaalpost van de inkoopfactuur in 2006 ziet er als volgt uit:

Rekening

Datum

Debet

Credit

Nog te ontv. facturen / goederen

8/12/2006

120

 

Crediteuren

8/12/2006

 

120

De journaalpost van de ontvangst in 2007 ziet er als volgt uit:

Rekening

Datum

Debet

Credit

Inkoop

11/01/2007

100

 

Nog te ontv. facturen / goederen

11/01/2007

 

100

Na afstemmen op 12/01/2007 ziet de journaalpost van de ontvangst er als volgt uit:

Rekening

Datum

Debet

Credit

Inkoop

11/01/2007

120

 

Nog te ontv. facturen / goederen

11/01/2007

 

120

 

Ad 4: Ontvangst in 2007/ Factuur in 2006 en periodes in 2006 wel afgesloten.

Bij het afstemmen, worden alleen ontvangsten aangepast op basis van inkoopfacturen. Het afstemmen is in dit geval dus niet van invloed op de jaarcijfers van 2006. Ook het afsluiten van de periodes in 2006 is in dit geval niet van belang.

De journaalpost van de inkoopfactuur in 2006 ziet er als volgt uit:

Rekening

Datum

Debet

Credit

Nog te ontv. facturen / goederen

8/12/2006

120

 

Crediteuren

8/12/2006

 

120

De journaalpost van de ontvangst in 2007 ziet er als volgt uit:

Rekening

Datum

Debet

Credit

Inkoop

11/01/2007

100

 

Nog te ontv. facturen / goederen

11/01/2007

 

100

Na afstemmen op 12/01/2007 ziet de journaalpost van de ontvangst er als volgt uit:

Rekening

Datum

Debet

Credit

Inkoop

11/01/2007

120

 

Nog te ontv. facturen / goederen

11/01/2007

 

120

 

Ad 5: Ontvangst in 2006/ Factuur in 2006 en periodes in 2006 niet afgesloten.

Op het rapportagemoment 31/12/2006 kon u de ontvangst al afstemmen met de inkoopfactuur. Als u de periodes in 2006 niet afsluit, dan worden de ontvangstboekingen van 2006 aangepast als u in 2007 gaat afstemmen.

De journaalpost van de ontvangst in 2006 ziet er als volgt uit:

Rekening

Datum

Debet

Credit

Inkoop

5/12/2006

100

 

Nog te ontv. facturen / goederen

5/12/2006

 

100

De journaalpost van de inkoopfactuur in 2006 ziet er als volgt uit:

Rekening

Datum

Debet

Credit

Nog te ontv. facturen / goederen

8/12/2006

120

 

Crediteuren

8/12/2006

 

120

Na afstemmen op 9/01/2007 ziet de journaalpost van de ontvangst er als volgt uit:

Rekening

Datum

Debet

Credit

Inkoop

5/12/2006

120

 

Nog te ontv. facturen / goederen

5/12/2006

 

120

 

Ad 6: Ontvangst in 2006/ Factuur in 2006 en periodes in 2006 wel afgesloten.

Op het rapportagemoment 31/12/2006 kon u de ontvangst al afstemmen met de inkoopfactuur. U heeft de periodes in 2006 afgesloten, dan worden de ontvangstboekingen van 2006 niet aangepast als u in 2007 gaat afstemmen.

De journaalpost van de ontvangst in 2006 ziet er als volgt uit:

Rekening

Datum

Debet

Credit

Inkoop

5/12/2006

100

 

Nog te ontv. facturen / goederen

5/12/2006

 

100

De journaalpost van de inkoopfactuur in 2006 ziet er als volgt uit:

Rekening

Datum

Debet

Credit

Nog te ontv. facturen / goederen

8/12/2006

120

 

Crediteuren

8/12/2006

 

120

Na afstemmen op 9/01/2007 ziet de journaalpost van de ontvangst er nog steeds als volgt uit:

Rekening

Datum

Debet

Credit

Inkoop

5/12/2006

100

 

Nog te ontv. facturen / goederen

5/12/2006

 

100

Het verschilbedrag wordt automatisch op 9/01/2007 weggeboekt:

Rekening

Datum

Debet

Credit

Inkoop

9/01/2007

20

 

Nog te ontv. facturen / goederen

9/01/2007

 

20

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.643.999
 Assortment:  Date: 10-08-2010
 Release:  Attachment:
 Disclaimer